Inkluderande e-sport 07 juni 2016 15.57 av

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (tidigare Ungdomsstyrelsen) beviljades ett bidrag på 375 000 kronor till Riksförbundet Goodgame. Pengarna har använts för att utveckla projektet Inkluderande e-sport. Projektet startades av Riksförbundet Goodgame, ABF, Unga Örnar, SESF med stöd av datorfestivalen Birdie och Uppsala kommun.

Bakgrund:
Dataspelande och e-sport är snabbt växande fenomen bland ungdomar i Sverige. Dataspelande ungdomar är fler till antalet än vad det svenska fotbollförbundet har registrerade ungdomsspelare. Det är en ny värld som påverkar fritid, skola och som skapar nya intressen och lägger grund till helt nya jobb. Det är också något som skapar utmaningar, konflikter och ibland ren moralpanik

Intresset växer underifrån och det är en kultur skapad av de unga. Och det finns utmaningar. Till exempel är det tydligt att tjejer inte tar plats på samma sätt som killar, trots att undersökningar visar på ett lika stort intresse för dataspel. Tjejer är idag kraftigt underrepresenterade på LAN och inom e-sporten och trakasserier online och i onlinespelen är inte ovanliga. Dataspelandet är en av de sociala plattformarna/mötesplatserna för IT och datorintresserade. Vad betyder det för de framtida jobben om tjejerna inte tar plats här?

E-sporten är en ung sport som växer snabbt och kraftigt. Förhoppningsvis är underrepresentationen av olika grupper bara en barnsjukdom som kommer att försvinna av sig själv vartefter e-sporten mognar och breddas. Men samtidigt är det intressant att se vad som kan göras för att ändra attityder och stärka dem som idag inte tar del av e-sporten på samma sätt som unga killar

Genomförande:
Särskilda e-sporttävlingar som på ett tydligt sätt inkluderar tjejer har genomförts på flera orter, bland annat under Birdie-festivalen i Uppsala. Studiematerial för inkluderande e-sport tas fram, goda exempel lyfts och ett man har också fokuserat på ett aktivt arbete med attitydförändringar främst bland killar men också bland tjejer. Målsättningen är att medvetandegöra den problematik som finns och arbeta för att bryta normer och ökad acceptans av kvinnor och andra minoriteter.

2017-02-17 17:01

Marpe

E-sport är utan tvekan framtiden. Eftersom variationen för nya spel är oändlig så kommer detta bidra till allt fler och roliga grenar. Själv hoppas jag är E-Sport snart är en avdelning i de olympiska spelen. Jag driver själv en hemsida om spel online där jag skriver om olika live spel, så är mycket insatt i gaming och esport.