Goodgame till kulturhuset i Stockholm 27 september 2016 16.21 av Lady Yuna

På fredag besöker delar av styrelsen och kansliet evenemanget på Kulturhuset i Stockholm.
Temat är folkrörelser och e-sport. Alice Bah Kuhnke, vår kultur- och demokratiminister, inleder.
Det börjar 14 och håller på som längst till 21. Det blir e-sport hela eftermiddagen och på kvällen
ser vi fram emot kamp mellan de politiska partierna.


Foto: Jeppe Wikström / mediabank.visitstockholm.com