Goodgame i Almedalen 22 januari 2014 14.01 av

Nu har Alexandra, Annelie och Alexander genomfört sitt seminarium "Fair Game? Att skapa en jämställd e-sportarena". Seminariet hade fler besökare än förväntat och det var många, intressanta diskussioner och reflektioner.

Under seminariet presenterades den undersökning som Goodgame i samarbete med Webhallen genomförde under april 2016. Undersökningen genomfördes i form av en webbenkät som var tillgänglig på vår hemsida under perioden 10-30 april. Syftet var att nå så många spelare som möjligt för att få en uppfattning om deras beteendemönster och attityder inom onlinespel. Så många som 3800 respondenter svarade och resultatet har varit oerhört intressant och spännande. Arbetet med en rapport där vi kommer att göra en mer omfattande presentation av undersökningen är under arbete.

Nu blickar vi framåt och ser fram emot fredagens och lördagens händelse, där vi tillsammans med Monroe's anordnar en e-sportbar!