ProjektNedan kan du läsa om Goodgames pågående projekt.
Projekt Inkluderande e-sport

Föreningen Tjejligan bytte namn till FairGame.
Den finns att hitta som en Facebookgrupp.

År 2 av projektet inkluderande e-sport blev beviljat inför sommaren 2015.
För projektår 2 valde styrelsen att diskutera projektet ur ett bredare perspektiv än bara kvinnoperspektivet. Projektet kommer därför att arbeta mot både tjejer och killar men fortfarande med jämställdhet i fokus. Projektet besökte Almedalen för att bli intervjuade av ABF som värd. Under Gothenburg Games deltog projektet i samarbete med Centerpartiet. Projektet har flera olika medsökande, SESF, Närcon, ABF, Unga Örnar & Birdie.

Under projektår 2 är genomfört monter på Närcon, planeras aktiviteter på Birdie och olika evenemang under sommaren 2016. Birdie kommer att under några månader ha en egen projektledare som ska hålla i mottagandet på Birdie samt information externt och internt kring detta.

Projektgruppen valde också att lägga tid på en enkät som kommer att gå ut till föreningarnas medlemmar. Syftet är att få fram information och data kring synen på nätkränkningar och förekomsten av dem. Två rapporter ska produceras en som är baserad på det kvalitativa materialet och en på det kvantitativa. Vi hoppas att detta kommer att vara en bra grund för den mediala inriktning förbundet vill ta under 2016.