Wanted: Styrelsesuppleant!01 oktober 2018 16.14 av Lady Yuna

Valberedningen söker folk!


Valberedningen har nu sammanträtt två gånger inför mötet i november och de söker efter suppleant till styrelsen samt en valberedare.


Det finns möjligheter att utöka styrelsen något och det finns också rum för fler suppleanter men de önskar åtminstone en av varje.


Nomineringsstoppet är nu satt till den 5 oktober 2018 så några dagar finns ännu att fundera 


över att ta chansen till styrelsearbete. 


Petra och Anton hälsar även en ny valberedare välkommen. Att vara valberedare är både lärorikt och intressant. Vissa år kan det vara mycket arbete och andra flyter nomineringsarbetet på av sig självt. Ibland måste man sålla agnarna från vetet. Eftersom både Petra och Anton är väl insatta i situationen kan vi öppna upp för en yngre förmåga med intresse att lära sig mer om sitta på positionen. Kontakta gärna Petra som är ordförande på valberedningens mail [email protected]


EDIT: Tryckfelsnisse har varit framme och tyvärr så blev det fel månad angiven. Det skall vara Oktober och inget annat
Står tydligt i protokollet från valberedningen. Ändrat detta så det blir rätt. Även mailen blev fel här och den är korrigerad nu.