Viktig information - Mötet inställt!07 november 2018 00.43 av Lady Yuna

Kallelse Förbundsråd


Med anledning av att de stadgeenliga principerna inte har följts till förbundsrådet den 10 november, har styrelsen tisdagen den 6/11 beslutat att ställa in detta. Den främsta anledningen är att MUCF har uttalat sig och meddelat att de inte skulle godkänna förbundsrådet, då stadgarna inte har följts.


Styrelsen har därför beslutat sig för att utlysa och kalla till ett nytt ordinarie förbundsråd till den 29 december.


Den rättrådige finner säkert att förbundsrådet ska hållas senast i slutet av november, men då kallelsen är vad som säkerställer att alla har fått ta del av att förbundsrådet kommer hållas, att motionstid samt nomineringstid finns med, så finner styrelsen att detta är det bästa tillvägagångssättet i nuvarande läge.


Mer information om det kommande förbundsrådet kommer.