Viktig information från Goodgame20 juni 2017 15.27 av Lady Yuna

Viktig information från Goodgame


Förbundet och era medlemmar


Det är, för oss, viktigt att ni samtalar med era medlemmar och informerar om
att vi som förbund kan komma att kontakta enskilda medlemmar i olika syften.
Syftet kan vara av undersökningssyfte, granskningssyfte eller informationssyfte.
Vi kommer dock aldrig någonsin kontakta någon i skräpsyfte eller sådant.
Vi lämnar heller aldrig någonsin ut kontaktuppgifter till 3-e part.


Under vissa perioder på året kan våra revisorer välja ut ett
antal föreningar i valideringssyfte, d.v.s. i syfte att medlemmar skall
bekräfta sitt medlemskap. Detta är ett granskningssyfte och det är direkt
kopplat till att vi får pengar från MUCF, som har vissa regler vi måste rätta oss efter.


Denna granskning brukar vi sköta med sms-bekräftelse alternativt via mail.
Det är därför väldigt viktigt att alla svarar på dessa och därmed även kontrollerar
att vi inte hamnat i någon skräpkorg. Ert medlemskap i Riksförbundet Goodgame
innebär att era medlemmar per automatik är våra medlemmar och behöver då och då bekräftas.


Vi vill med denna information be er att kontakta era medlemmar och
informera dem om detta så att granskningsperioden flyter på så friktionsfritt
som möjligt.


Kontakten med Goodgame


Det är även av vikt att ni varje år kontrollerar era kontaktuppgifter, adresser, mail
och telefonnummer så att dessa är aktuella hela tiden. Ni väljer regelbundet
en person som skall utgöra er kontakt med oss, även denna måste vara
uppdaterad så att ni får era dokument som ni skall och att ni får kallelse till
förbundsråd etc. Detta har inte alltid fungerat och vi har mailat ut till någon
som inte längre är kvar vilket skapar oerhört mer-jobb för oss på kansliet,
onödig tid går till spillo.


Era redovisningar


Det är redovisningstider nu och vi saknar ännu en del redovisningar.
Snälla, fyll i mallarna, skriv under årsmötesprotokollen, scanna in och
ladda upp det i portalen eller maila in det till oss. Se till att årets styrelse
finns inskriven i portalen också så vi lättare kan nå aktuella personer.Med detta vill vi önska er en skön sommar…

Kansliet och Styrelsen