Våra bidrag 201326 april 2013 12.59 av

Verksamhetsbidrag


Ungdomsstyrelsen har börjat tillämpa ett nytt system för uträkning av bidrag till ungdomsorganisationerna. Förutom detta så finns det en trend med att nya riksförbund kommer till och dessutom växer. Alliansregeringen har heller inte tillsatt nya pengar för varje år som gått sedan deras tillträde och detta betyder att alltfler får dela på allt mindre. Det finns alltså flera faktorer som påverkar situationen. Ungdomsstyrelsen nya regler påverkar självklart oss också och vi i förbundet måste utgå från att de regler om verksamhetsbidrag inte kommer att kunna vara så generösa som de hittills har varit. Vi har gjort flera uträkningar och funderat utifrån flera modeller där det mest fördelaktiga presenterades på förbundsrådet 2013. Modellen röstades igenom och ser ut som följer;


Modell A:
En förening som lämnar in alla sina uppgifter om medlemmar och verksamhetsberättelse men inte deltar på förbundsrådet får 1000kr i verksamhetsbidrag. De måste inte ha medlemsavgift om de har elektroniskt register.


Modell B:
En förening som har upp till 1200 medlemmar får 3000 kr samt ett rörligt bidrag om 35/60 kr per medlem upp till 1200 medlemmar. Man får 35 kr per medlem det första året som medlemmen redovisas och 60 kr det andra året. Se räkneexempel nedan. Naturligtvis ska man delta på förbundsrådet och lämna in alla papper i tid till organisationen. Man behöver inte ha medlemsavgift om man har ett elektroniskt register.


Det finns flera anledningar till att modellen ser ut så här. Dels har vi sett ett ökat behöv för mindre föreningar att få mer medel till inköp dels har andra riksförbund med liknande regler och verksamhet bidrag som ligger i linje med denna konstruktion. Detta betyder att man som förening inte kommer att välja Goodgame bara för pengarna eller något annat förbund enbart för pengarna.


Modell C:
En förening som har många medlemmar (över 1200) får 3000 kr i basbidrag samt ett rörligt bidrag på 35 kr per medlem. Naturligtvis ska man delta på förbundsrådet och lämna in alla papper i tid till organisationen. Man behöver inte ha medlemsavgift om man har ett elektroniskt register.


Räkneexempel modell B
En förening som blev medlemmar i förbundet under 2012 redovisar 300 medlemmar, deltar på förbundsrådet och lämnar in övrig redovisning. Under 2013 växer de till 500 medlemmar som redovisas nästa år.


Under 2013 skulle de alltså få: 3000 kr + (35*300)=13 500


Under 2014 skulle har de alltså ökat från 300 medlemmar till 500 och kalkylen skulle ser då ut på följande sätt:
3000 + (60*300) + (35*200)= 28 000


Räkneexempel modell C
En förening som blev medlemmar i förbundet under 2012 redovisar 2000 medlemmar. Under 2013 växer de till 3000 medlemmar som redovisar nästa år.


Under 2013 skulle bidragskalkylen se ut på följande sätt:
3000+(35*2000)=73 000
Till 2014 har de ökat till 3000 medlemmar och uträkningen ser ut som följer;
3000+(60*1200)+(35*1800)=138 000


Startbidrag


Nya föreningar i Goodgame får ett startbidrag på 3000 kr som en liten skjuts för att kunna komma igång med sin verksamhet. När man har varit medlem i ett år är det möjligt att söka verksamhetsbidrag enligt ovan skrivna modeller.


Projektbidrag


Varje år avsätter förbundet en summa som ni föreningar kan söka för enskilda projektbidrag.
En kortare beskrivning kring er idé måste finnas med i er ansökan. Ni berättar vad ni behöver extra tillskott till och hur ni tänker genomföra ert projekt.


Vi prioriterar föreningar som söker för första gången, alltså föreningar som genom åren aldrig sökt detta bidrag tidigare. Vi kommer även att titta på originalitet. Ansökan sänds till [email protected]


Lokalbidrag


Föreningar som har egna lokaler kan ansöka om lokalbidrag för att täcka vissa av de löpande utgifterna. Skicka ett mejl till [email protected] där vi beskriver era kostnader och vad ni vill söka bidrag för.