Ungas egna projekt - Ungdomsinitiativ25 april 2013 11.16 av

Ungdomsstyrelsen satsar på ungdomsprojekt.


 


Varför inte hoppa in och söka för just din förening?
Kriterierna de anger är ålder mellan 15 - 30 år, och ni behöver inte vara en förening bara ni är en grupp om minst 4 personer.
Det kan vara både nationellt och internationellt. 


http://www.ungdomsstyrelsen.se/ungdomsinitiativ