Stickprovskommentarer01 oktober 2018 16.11 av Annelie

Stickprovskontrollerna för 2018 års ansökan till MUCF är klara. 


Under hösten har Goodgame skickat in sin ansökan om förnyat bidrag från MUCF. I år gjordes stickprover i stor omfattning pga den debatt som florerat i svensk media. 


Goodgame använder sig av telefon, mail samt ett sms system för att försäkra oss om att medlemmarna har valt sitt medlemskap och att personen ifråga finns med rätt namn och övrig information.


Goodgame som organisation har sedan flera år tillbaka lämnat in en skrivelse om olika synpunkter kring regelverk och arbetsprocesser kring hanteringen av ansökningar från sökanden till MUCF. 


Inför 2019 års kontroller kan vi säga redan nu att de kommer att utföras betydligt tidigare än detta året sannolikt redan så fort varje förening lämnat in sina medlemmar i vårt centrala register. 


Det är ett uttalat mål att ansökan till MUCF varje år ska lämna in så fort som det är möjligt dvs redan i början av juni. Detta eftersom det är lättare att genomföra stickprovskontrollerna redan under våren och semestrar för personal inte blir lidande.