Nyhetsbrev till medlemmarna22 november 2018 23.06 av Lady Yuna

NYHETSBREV GOODGAME NOVEMBER-DECEMBER 2018
 
Vilket år det har varit. Förbundet har hanterat situationer inom förbundet som har tagit mycket tid och kraft från att driva organisationen. Detta har föranlett att Goodgame under nästan hela 2018 har legat i dvala, vad gäller främst strategiska planer och organisationens framtid, men också mycket av den dagliga verksamheten, då fokus framförallt har legat på att komma tillrätta med de problem och konflikter som finns.
 
Vi avslutar snart november månad när detta skrivs. Här kommer information om vad som hänt och kommer hända den närmsta tiden.
 
FÖRBUNDSRÅD
Som bekant har förbundsrådet bytt datum från den 10 november till den 29 december. Nu är både motions- och nomineringstid slut och både styrelse och valberedning kommer att hantera motioner respektive nomineringar enligt stadgans ordning. Du som motionsskrivare kan förvänta dig att få ett svar senast fyra veckor innan förbundsrådet.
 
Valberedningen kan som bekant upphäva det av stadgarna bestämda nomineringsstoppet, om de finner att det finns ett behov för detta. Detta meddelas i så fall av valberedningen och detta kommer ut som information från [email protected]
 
Handlingarna kommer att skickas ut fyra veckor innan förbundsrådet, där vi behandlar nästkommande års budget, verksamhetsplan samt val av ny styrelse, valberedning och revisor. Vi kommer även att ta upp de propositioner och motioner som kommit in till förbundsstyrelsen.
 
Om du inte har lämnat in en motion, går det bra att göra så. Det som är skillnaden är att din motion inte kommer som en egen punkt, utan under punkten ”övriga frågor”. Där kommer din motion att tas upp, om förbundsrådet godkänner det.
 
KANSLIET OCH STYRELSEN
Just nu är det mycket som händer på förbundet. Styrelsen jobbar hårt för att återigen få kontrollen över förbundet, men också bankkonto så att löner och verksamhetsbidrag kan betalas ut. Än så länge har dessa försök varit fruktlösa. Detta beror framförallt på det ogiltiga möte som hölls den 10 november. Styrelsen har tagit steg för att stärka sitt mandat som styrelse och kommer fortsätta göra så ända fram till den 29 december, då förbundsrådet hålls.
 
På grund av det ogiltiga mötet den 10 november som generalsekreteraren höll utan styrelsens, kansliets och flera medlemsföreningars vetskap tillsammans med ett fåtal medlemsföreningar, har detta gjort att förbundets verksamhet helt har stannat av. Styrelsen är väldigt bekymrade över detta och ser med stor frustration på att generalsekreteraren med medlemsföreningar tagit initiativ som allvarligt skadat förbundets verksamhet.
 
Har du några frågor om vad som händer eller sker, så får du gärna höra av dig till förbundsordförande Michael Levin på telefon eller mail.
072 510 50 55
[email protected]
 
VERKSAMHETSBIDRAG
Styrelsen har fattat beslut om att extra verksamhetsbidrag ska betalas ut till medlemsföreningarna. Dessa pengar kommer att komma ut, så fort vi har tillgång till bankkontot. 
Vi gör vårt bästa för att hjälpa er ekonomiskt och vi hoppas att situationen löser sig så snart som möjligt!
 
Kommunikation från Riksförbundet Goodgame
Den officiella kommunikationen som kommer från förbundet kommer från [email protected],[email protected], [email protected], [email protected], [email protected] eller [email protected] 
 
All annan mail som påstår sig komma från Riksförbundet Goodgame eller utger sig för att arbeta eller på annat sätt vara kopplade till förbundet kan ni bortse ifrån.