Nordic Game Conference - Sara Brin07 juni 2016 15.18 av

Ett kortare sammandrag från Sara Brins föreläsning på Nordic Game Conference i Malmö 19 maj 2016

Spel har förmågan att transformera personer. Visst är det underbart?

Många spelar och nu är det alltfler som blir inbjudna till spelpartyt. Spel har till skillnad mot andra kulturformer ett transformerande inslag för individen. Vi skapar en deltagande kultur där man på sina egna personliga grunder kan delta. Du kanske känner dig annorlunda men du är inte ensam. Även om ingen pratar om transformationen så sker dem med alla och du kan hitta andra.

Jag ville hitta och prova vilken reaktion jag fick på hur jag upplevde min situation. Alla svarade ”jag också”. Det var fler som kände likadant. Det är läskigt och svårt att delta i en kulturell revolution. Man glömmer lätt att saker inte måste vara som de är - vi kan förändra världen. Regular triangel enligt Blooms taxonomi, visar hur man mäter olika typer av lärande. Längst upp på toppen evaluerar vi men hur kommer vi dit när vi skapar spelen?

Vi behöver mer poesi och vi behöver mer ”space” – (tolkning blir plats). Ord är som en slags förpackning som vi använder oss av. Ord kan vara poesi och platsen bidrar till upplevelsen. Vad betyder space för oss och hur kan vi spela och utveckla det? En strategi jag använder är själva platsen. Vi försöker skapa en escape genom att använda själva utrymmet på ett speciellt sätt (ungefär som i en konstinstallation). Vi gjorde ett slags musiktrafikljus där människor kunde kommunicera med andra på andra sidan gatan innan de kunde gå över. På Hollywood boulevard skrev en grupp barn ett manifest som de spred med megafon på gatan. I november besökte jag ett shintotempel och jag tror att ritualer kan bidra med mening och erfarenhet. Vi måste ta mer plats!

Blooms taxonomi är ett sätt att lära sig tänka kritiskt och det är något vi verkligen behöver i staterna nu. Vi testar just nu och försöker hitta nya sätt att hitta mening och bjuder speciellt in dem som håller till i de mer traditionella konst- och kulturformerna.

2016-07-01 09:56

pilox

Tack för sammandraget! Alltid kul att läsa det du skriver Sara. /Finansmannen