MUCF betalar ut medel 21 februari 2018 20.39 av Annelie

Efter överklagandet från generalsekreteraren Annelie Persson och Michael Levin meddelade MUCF att de nu kommer att betala ut de medel som Goodgame blivit beviljade för 2018. 


Idag meddelar vår auktoriserade revisor Håkan Rylander utlysandet av ett nytt extra förbundsråd. Det är nu över 10 föreningar som står bakom kravet på nytt förbundsråd. 


”Naturligtvis är detta bra men det kommer kanske för sent. Det är upp till bevis för styrelsen om de nu kommer att lyssna på sina medlemmar och deras önskemål. Vi har nu kämpat för detta i månader. Vad är värst, en styrelse som inte utlyser nytt extra förbundsråd för att de inte vill bli avsatta eller en valberedning som tillsätter en interimsstyrelse?. I min värld är det ganska givet. Nu återstår det att se hur styrelsen agerar, säger Michael Levin ordförande för Goodgames största förening, Games 4 U.


Det extrainsatta förbundsrådet kommer nu att äga rum söndagen den 25 mars i Älmhult, Folkets Hus kl 14. Kallelse har skickats ut via mail till de kontaktpersoner som föreningarna angivit. De som inte redan har anmält sina ombud får nu en ny möjlighet att göra det en vecka framöver. 


Den första faran med konkurs bör vara avvärjd men kvarstår gör frågan om förskingringen kommer att fortsätta och om de medel som nu betalas ut kommer att gå till de räkningar och löneskulder som samlats på hög i veckor. 


”Risken för Goodgame nu, är att om förskingring fortsätter, att vi inte kommer att få fortsatt utbetalda medel. Myndigheten har rätt i att situationen är allvarlig och samtidigt är det viktigt att den demokratiska processen får fortsätta och det får den nu med revisorernas beslut. Alla organisationer kan råka ut för styrelser som löper amok och tappar fortfästet. Vi måste nu säkra upp stadgarna så att de kan hantera situationer som vi nu råkat ut för, menar Annelie Persson generalsekreterare på Goodgame.