MUCF, Återbetalning - Överklagan15 december 2017 13.07 av Lady YunaGoodgame har fått ett återbetalningskrav från MUCF, i och med detta krav ”gisslanhålles” kommande utbetalning tills kravet är betalt. Problemet vi har är att det inte finns pengar som täcker kravet. Vi anser också att kravet är felaktigt och har därför lämnat in en överklagan till MUCF.


 Informationen om återbetalningskravet finner ni här: Återbetalningskrav


 Vår överklagan finner ni här: Överklagan


Photo by Nathan Shively on Unsplash