Motionssvar till Druidz08 mars 2013 18.28 av Lady Yuna

Styrelsen yrkar på avslag för motionen.


 


Styrelsen föreslår att Riksförbundet Goodgame istället ska fokusera på att uppvakta aktuellt departementet för att se vilka övriga alternativ som kan finnas för att lösa problematiken.


Man kan exempelvis arbeta för att departement och regering ska uppmärksamma ex SydKoreas speciella satsning för E-sport.


 


Styrelsen yrkar på


* Att Riksförbundet Goodgame ska arbeta för att Sveriges regering ska uppmärksamma och satsa extra på e-sportsfrågan.


* Att Riksförbundet Goodgame ska avsätta resurser för detta och att arbetet ska inledas under våren 2013 samt att det ska pågå under den närmaste treårsperioden.

//
Styrelsen