Mkt viktig info rörande förbundsrådet 201328 februari 2013 13.59 av

Nedan hittar ni viktig praktisk information rörande förbundsrådet i Stockholm den 23:e mars. Observera att det är en ny adress som gäller för möteslokalen! Ni som inte anmält era ombud ännu behöver göra det OMGÅENDE på [email protected]


Plats: Stockholm, Södermalmskyrkan Café och Konferens
Götgatan 87, T-bana Skanstull


Program:
10:00
Ankomst och incheckning, Kaffe och fralla
11:00 Förbundsrådsmötet öppnar med röstlängd
12-13 Lunch /anmäl veg eller allergi
13-18 Förbundsrådet inleder med föregående års verksamhet
14:30 Bensträckare-eftermiddagskaffe och bulle
14:50 Förbundsråd fortsätter med 2013 års verksamhet
18:30 Middag, Amerikansk buffé
20-01 Aktiviteter på Laserdome, (Mingel, tävlingar, spelande mm)


Du som är minderårig måste ha intyg från dina föräldrar. Finns att ladda ner under filarkiv på sajten. Glöm inte att lämna med kontaktinfo till dem också!


Incheckning och aktiviteter
Under förmiddagen från 10.00 är det incheckning. Då får ni information om dagens upplägg, och hinner ta lite fika och fralla innan mötet börjar. På kvällen blir det middag och spelaktiviteter och Laserdome. Som alltid blir det lite roliga tävlingar och annat. Framför allt är det ett utmärkt tillfälle att mingla och lära känna andra GG:are runtom i landet.

Resor, mat och boende
Goodgame bjuder medlemsföreningarnas ombud, samt ytterligare en kvinnlig föreningsmedlem på resa, mat och boende. Resorna bokas av Resekompaniet som ni själva ringer på 026-26 70 70 och boende bokas av kansliet på [email protected]. Om du åker långväga ifrån behöver du boka övernattning fre-sön. Det är viktigt att snarast boka upp boende och resa. Har din förening inte anmält sina ombud än så behöver ni göra detta omgående.


Du behöver INTE ta med egna sängkläder (lakan, påslakan, örngott, handduk). Goodgame bjuder på fika, lunch och middag samt frukost för de som övernattar. Hör av dig till oss på kansliet om ev. allergier! ([email protected])


Kom även ihåg att ta med dina handlingar, vi kommer inte att ha extra exemplar till alla ombud på mötet.


Kontakt och information:
För mer information maila till [email protected], eller kontakta någon av oss på kansliet.

Alexandra Orellana, kansliet: 073- 644 08 83, [email protected]
Annelie Persson, kansliet: 073- 644 08 82, [email protected] 
Anna Karlsson, kansliet 070-796 99 85, [email protected] 
Petra Schulze, kansliet: 073- 644 08 87, [email protected] 


Hör av dig till oss om du har någon som helst funderin


Vägbeskrivningar


Möteslokalerna:
Södermalmskyrkan café och konferens
Götgatan 87 , Stockholm , T-bana Skanstull

Ta gröna linjen mot Hagsätra, Farsta Strand
eller Skarpnäck. Stig av vid station Skanstull
uppgång Allhelgonagatan. Följ Götgatan
söderut. Ca 1 minuts promenad till möteslokalen.
http://www.konferensuthyrning.se
Klicka här för att se karta


Övernattning:
Vanadis Hotell och vandrarhem
Sveavägen 142, Stockholm, T-bana Rådmansgatan


Ta gröna linjen från T-centralen mot Hässelby,
Alby eller Åkeshov. Stig av vid station Rådmansgatan,
uppgång Handelshögskolan. Följ Sveavägen norrut.
Ca 5 minuters promenad till hotellet.
http://www.vanadishotel.com
Klicka här för att se karta


Kvällsaktivitet:
Laserdome
Surbrunnsgatan 42, T-bana Rådmansgatan
www.laserdome.se
Klicka här för att se karta


 


OM FÖRBUNDSRÅD...


Vad är ett förbundsråd?
På förbundsrådet redovisas organisationens verksamhet och ekonomi under året, samt kommande års verksamhet diskuteras och beslut tas om framtiden. Här kan alla medlemmar påverka Goodgame genom sina föreningar och de ombud som utsetts av föreningarna.


§27 i RFGs stadgar lyder: ”Förbundsrådet är förbundets högsta beslutande organ”

Varför ska min förening delta?
Riksförbundet Goodgame gör som medlemmarna vill, men för att Riksförbundet ska veta vad det är måste de berätta om det på förbundsrådet. Dock kan inte alla medlemmar rösta på förbundsrådet, och därför skickar alla medlemsföreningar representanter (se §48 i RFGs stadgar) som tar upp vad deras förening vill. Detta tar föreningen upp i sitt eget årsmöte som måste äga rum i god tid innan förbundsrådet, så ni kan skicka motioner – förslag till styrelsen. Dessa sänds till [email protected]


Genom att delta i mötet, rösta och tycka till, kommer det vara mycket tydligare vad din förening vill att Goodgame ska åstadkomma. Ju fler som deltar, desto bättre kommer riksförbundets verksamhet att bli, organisationen får fokus på det som är viktigt för medlemmarna, växer och blir bättre.


Hur går ett förbundsråd till?
Under ett förbundsråd samlas alla föreningsmedlemmar som vill närvara (i mån av plats) tillsammans med de röstberättigade som är riksförbundets styrelse och utvalda representanter från alla medlemsföreningar. Under några effektiva timmar gås alla ärenden igenom, diskussioner förs och röstningar genomförs. Vilka ärenden dessa är kommer att tas upp i ett senare utskick efter att alla motioner har behandlats.


Nedanstående ärenden ska alltid behandlas av ordinarie förbundsråd, dessa är reglerade enligt RFGs stadgar §31.


• Mötets öppnande
• Fastställande av röstlängd - Antalet röstberättigade räknas, varje förening upp till och med 50 medlemmar har en (1) röst var. Föreningar med fler medlemmar har fler röster, se §50 i riksförbundets stadgar.
• Mötets beslutsmässighet - Här röstar man om mötet blivit utlyst på rätt sätt och att alla handlingar skickades ut i tid enligt stadgar.
• Val av mötesordförande och vice mötesordförande - Mötesordföranden håller i mötet, kan vara vem som helst, oftast en person som styrelsen tillfrågat och förberett innan mötet. Vice mötesordföranden rycker in om mötesordföranden får förhinder.
• Val av mötessekreterare och vice mötessekreterare - Mötessekreteraren för protokoll och ansvarar för att det blir tillgängligt efter mötet.
• Val av två (2) justerare - Justerare är en person som kontrollerar protokollet i efterhand så att mötessekreteraren har gjort rätt.
• Val av två (2) rösträknare - Räknar röster vid omröstningar under mötet.
• Fastställande av dagordning - Dagordningen är de punkter som ska tas upp under mötet, dessa gås igenom och godkänns av mötesdeltagarna om allt är i sin ordning. I stort sett de som står listade här, men med tillägg beroende på motioner och övriga frågor.
• Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår - Detta är en redogörelse för verksamheten under det gångna året, vad Riksförbundet Goodgame har gjort.
• Ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning för föregående verksamhetsår - Detta är en redogörelse av ekonomin för det gångna året, där mötesdeltagarna får veta vad pengarna har gått till under året.
• Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår - Revisorerna har till uppgift att gå igenom ekonomin i organisationen. De ser till att redovisningen har gått rätt till.
• Fråga om ansvarsfrihet för den avgående förbundsstyrelsen - Ansvarsfrihet innebär att allt som styrelsen har gjort under året har varit i organisationens bästa intresse och att de inte behöver vara personligt ansvariga för det gångna årets ekonomi och verksamhet. Styrelsen ges ansvarsfrihet om revisorerna tycker att ekonomin ser bra ut och mötesdeltagarna håller med.
• Val av förbundsstyrelse - Under den här punkten väljs nya styrelsemedlemmar. Dock byts inte hela styrelsen ut på en gång, utan endast halva varje år. En styrelsemedlem sitter på två år.
• Val av valberedning - Valberedningen är de som ska leta upp och intervjua nya, potentiella styrelsemedlemmar inför nästa års förbundsråd. Dessa hittar de bland riksförbundets medlemmar.
• Val av revisorer - Det väljs två revisorer och två personliga ersättare. Revisorerna har till uppgift att granska ekonomin.
• Fastställande av verksamhetsplan - Här bestämmer mötet vad organisationen ska ta vägen under kommande år, vilka områden som Goodgame ska arbeta med.
• Fastställande av budget - Budgeten för kommande året gås igenom och fastställs av mötets deltagare. En budget är en riktlinje för organisationens ekonomi och ska ses som ett verktyg och ej en lag.
• Fastställande av avgifter - Under den här punkten bestämmer mötet storleken på medlemsavgiften från föreningarna till riksförbundet. Avgift för enskild medlem diskuteras under föreningarnas respektive årsmöten.
• Motioner - Här behandlas alla förslag för Riksförbundets framtida verksamhet som inkom senast den 1 mars.
• Övriga frågor - Frågor som inte lämnats in i tid för att bli en motion behandlas här. Kan även vara extra informations- och beslutspunkter från styrelsen.
• Mötets avslutande


Vad är en motion/proposition?
En motion är ett förslag till förbundsrådet från en medlem/medlemsförening. Förbundets styrelse läser motionen och föreslår en lösning, samt föreslår om föreningen ska rösta ja eller nej. Alla medlemmar röstar givetvis som de själva vill. Motionen och den föreslagna lösningen presenteras i ett mejl som skickas ut till alla medlemmar en vecka innan förbundsrådet 2013. Motioner kan lämnas in av föreningsmedlemmar, medlemsföreningar med flera, se §30 i RFGs stadgar.


En proposition är som en motion, men skiljer sig genom att vara ett förslag direkt från styrelsen och inte från en medlem.