Kommentar till kuppmakare17 januari 2018 21.21 av Annelie


Det är en allvarlig situation som förbundet står inför inte av den anledningen att ekonomin är ett problem inför 2018 utan för att det agerande som styrelsen som nu leds av Roger Petrini vill utöva.

Roger Petrinis styrelse har nu satt sig i personlig skuld till Aron Larsson och de vill betala trots att det inte finns något redovisat från projektet. Det finns tvärtom bevis enl samtal att Aron Larsson inte arbetat den tiden de vill betala för. De har nu genom att ändra firmatecknare gjort så att jag inte kan betala ut löpande räkningar eller löner. Jag kommer därför att kontakta vår revisor imorgon för att se om organisationen ska försättas i konkurs redan nu eftersom vi inte betalat skatter för lönerna den 12 januari.


Petrini vill göra gällande att detta är en kupp från föreningar och kansli. Om ingen agerat hade vi redan gått i konkurs två ggr trots att inkommande pengar väntar. Att det brutits mot vår stadga har vi redan konstaterat därför måste man agera för organisationens fortlevnad och bästa. Det är föreningarna som bestämmer inte styrelsen och därför också rätt till korrekt information och möjlighet at diskutera var pengarna ska användas till. De 200 000 kr skulle uteslutande avvändas till Aron Larssons lön. Därutöver menade man att det behövdes vinster, resor, lokaler etc. Prislappen tar därför inte slut där. I slutet av året fick vi betala tillbaka ca 104 000 kr till MUCF den myndighet vi får bidrag ifrån. Vi fick dem att sänka kravet från 465 000 kr genom att jag och ordföranden Alexander Engman valde att göra om bokslutet efter gällande regler för att återkravet skulle sänkas.


Det var detta som gjorde att vi fick en sänkning. Styrelsen ville inte göra om bokslutet överhuvudtaget - deras agerande hade lett till konkurs redan i december. Utöver detta ville de att jag skulle betala ut 50 000 kr veckan innan till sin nya förening trots att vi misstänkte att vi skulle gå i konkurs. Utskicket som gick ut från kansliet den 4 december var godkänt även av ordföranden. Vi betalar alltid ut efter först till kvarn dvs de som redovisar först får sina pengar först. Styrelsen har nu misslyckats kapitalt med de arbetsrättsliga förhandlingarna. de har avbrott dem och satt dem på noll igen och det betyder att de pengarna de tror att de ska spara på att säga upp personal kommer nu att bli dubbelt så dyrt för de misstag och brott man redan nu i utskicket konstaterar att de gjort. Man måste följa gällande kollektivavtal vilket Goodgame har. Det har också förekommit läckor i ett annat allvarligt ärende vid tre tillfällen samtliga tre tillfällen endast möjligt att det gjorts av sittande styrelsemedlemmar.Som Alexander Engman påpekat för styrelsen flera gånger så fanns det en miljon på kontot under sommaren och inte i september och det är helt logiskt då vi fick dem i juli. Både jag och ordföranden har påpekat vid flera tillfällen att projektet på 200 000 kr aldrig varit finansierat. Styrelsen under Petrini har fortfarande inte satt tid och datum trots att jag fick in den första uppmaningen om extra förbudsråd redan den 14 december. detta skulle utlysts redan två dagar senare. En av föreningar har utsatts för påtryckningar från en ledamot i Petrinis styrelse. De hade haft möte med protokoll om att de stod bakom kravet. Deras ordförande hade långvarig sjukdom och hade anmält detta och var inte insatt.Om ekonomin ser bättre ut inför nästa år än vad vi räknade med: i den budget jag och Alexander Engman satt ihop räknar vi in höjningen till 35 kr per medlem. Det är vi glada för. Om styrelsen inte lagt sig i de arbetsrättsliga förhandlingar na hade det säkert funnits utrymme för extra insatser men när man bryter mot avtalet får men betala extra månader, inte tusenlappar. Telefonkostnaderna är avtalade och de löper ut när de löper ut. Detta är inget som styrelsen kan påverka.


 --


Vänligen,
Annelie Persson
Generalsekreterare
RF Goodgame