Lotteriinspektionens nya regler17 juni 2013 12.15 av Lady Yuna

Den 13/6-2013 kan man läsa på lotteriinspektionens hemsida att de nu har utökat regelverket kring LAN-spel.

Först ut att söka och få beviljat ett tillstånd är Inferno Online i Stockholm.
Lotteriinspektionen uppmanar alla att se över sin LAN-verksamhet och söka tillstånd för dessa då de kommer att öka kontrollen av dem.

Nedan text är saxad från dess hemsida:


" Lotteriinspektionen har gett det första tillståndet till ett företag som anordnar spel där datorer är ihopkopplade i så kallad LAN-miljö eller mot internet. Det är Inferno Online i Stockholm som ansökt och fått det första tillståndet. 


Regeringsrätten fastslog i en dom (RÅ 2007 ref 44) att "verksamhet med programmerade datorer för spel, som till exempel är ihopkopplade i så kallad LAN-miljö eller mot internet är att anse som tillståndspliktig verksamhet". Verksamheten lyder under lagen (1982:636) om visst anordnande av automatspel.


Sedan en ändring av 4 § automatspelsförordningen (2004:1062) i oktober 2012 kan företag (internetcaféer och liknande), som anordnar spel på datorer som är programmerade för spel och är ihopkopplade i så kallad LAN-miljö eller mot internet att söka tillstånd hos Lotteriinspektionen. Ansökningsavgiftens storlek beror på antalet spelautomater. Förutom ansökningsavgift tillkommer även en avgift för tillsyn och kontroll. 


 


Ansök om tillstånd
Vi uppmanar alla företag som anordnar spel på datorer i LAN-miljö eller mot internet att söka tillstånd då vi nu kommer att utöka vår tillsyn av sådan verksamhet.

Vi ger tillstånd till förströelsespel och sköter kontrollen av dessa. Förströelsespel är mekaniska eller elektroniska spelautomater som inte ger vinst, eller som endast ger vinst i form av frispel på automaten. 


 


Exempel på förströelsespel är:
* flipperspel
* skjutare
* målspel
* TV-spel
* Spel i LAN-miljö eller via internet "

Källa: Lotteriinspektionen, http://www.lotteriinspektionen.se/


 


 

2013-07-01 12:18

Lady Yuna

För att klargöra ovanstående nyhet som hämtats från lotteriinspektionens hemsida kan vi nu konstatera att den text som vi saxade därifrån nu inte står att finna på dess sida längre. Orsaken tycks vara att de framställt det hela som om att Inferno Online själva och frivilligt sökt tillstånd men så är alltså inte fallet.
 
Saxar en text från IDG.se där Inferno Olines Erik de Basso klargör hur det hela gått till egentligen:
"
I Lotteriinspektionens besked framställs det som att Inferno Online frivilligt ansökt om och beviljats tillstånd. Det är en beskrivning Erik de Basso vänder sig emot.
– Det stämmer inte alls. De stövlade in här och sa att vi behövde ett tillstånd, annars skulle det bli polisärende och böter och allt möjligt av det.
– Efter mycket diskussion kände vi att det inte fanns något val. Vi har ju inte råd att stänga stället.
Inferno Online är hittills det enda internetcaféet i Sverige som fått påhälsning av Lotterinspektionen. Tillsynen kommer "utökas framöver", skriver myndigheten på webben.
– Det är väl uppenbart hur de tänkt. Man går på de största och hoppas på att det ska få andra att följa efter, säger Erik de Basso.
"
Det är mycket skrämmande att myndigheter går på med en sådan taktik och att de sedan framställer det som att de frivilligt ansökt om tillståndet på sin hemsida. Synd att det idag inte går att finna texten som den lades ut innan ändringen.  Tur att vi redan har densamma texten printad...

2013-07-01 12:19

Lady Yuna

Hela artikeln från IDG.se finns att läsa här:
http://www.idg.se/2.1085/1.514417/lan-spel-kraver-tillstand