Kejsarens nya kläder01 mars 2018 19.51 av Annelie

Styrelsen från 2017 försöker i ett lönlöst utskick till medlemmarna få det till att jag har påstått att det finns pengar över och att jag har villfarit dem att tror detta. Det har gått bra långt när man ignorerar mitt utskick till medlemmarna via mail, ignorerar jävsanmälan Alexander Engman Goodgames fd ordförande 2017, skrev. Det är tvärtom så att styrelsen har försökt övertyga/ tvinga mig att påstå detta. Jag har helt enkelt inte ord för vad dessa 5 personer är kapabla till Varje medlemsförening vet detta och pinsamheten som sträcker sig ända bort till Lidköping är brutal. Jävsanmälan är inlämnad till polisen så den kan man inte betvivla inte heller det utskick som gjorts till medlemmarna per mail.


Det finns ett bra uttryck för detta ”Kejsarens nya kläder”. Det ör bara det att föreningarna inte är fullt så korkade som Lidköpings dataförening, med Manuel Mellan, Joakim Wahlström och ordföranden för dem nu Josefine Lidberg måste tro att de är. Vad Roger Petrini och Aron Larsson tror är att ingen bryr sig. Men det fanns minst fjorton föreningar som brydde sig och det finns en slags rättvisa i den här världen när folk faller på sitt eget grepp. Jag ska inte vrida om kniven också det är helt onödigt.


Styrelsen från 2017 är inte snälla när de lovar att återbetala de 30 000 kr som förskingrats hittills.  Jag tvingades i min tjänst att tillföra Aron Larssons bolag och privata konto men vägrade när summan åkte upp med ytterligare 50 000 kr och jag dessutom har på band att Aron Larsson inte har utfört så mycket arbete under oktober månad 2017. 


I kejsarens nya kläder diskuterar man  utgifter från kontot. Somliga utgifter som vidrörs är verksamhetsbidrag, utbetalning av priser för föreningstävlingar, ersättning för hyra av kontorsrum eller lokaler (vilket det finns kontrakt på sedan länge) och som också förbundsrådet fattar beslut om varje år. Tyvärr har styrelsen ett tämligen kort engagemang i organisationen och i annat fall försöker de helt enkelt dra valser för att framställa sig i bättre dager. Sorgligt att bedrägeriet har sträckt sig så långt.


Att ens påstå att Håkan Rylander har blivit hotad av fyra personer eller föreningar är ren lögn. Jag har däremot informerat honom om att jag och Thea Arvidsson, verksamhetsrevisor och jurist, menar att stadgan har inte följts eftersom han och Thea inte utlyst extra förbundsråd. Enligt stadgan SKA det göras oavsett vad när rekvisiten är uppfyllda. Jag informerade Håkan Rylander om att jag hade avstyrt en anmälan mot honom från Michael Levin pga detta. Ingen annan har skickat mail eller pratat med honom så jag utgår ifrån att det som Roger Petrini skriver är taget ur luften.


Anledningarna till att av stänga flera personer som engagerat sig i kampen mot styrelsens maktkorruption är därför helt ogiltiga. Att däremot stänga av både föreningar och personer pga jäv samt förskingring som bevisligen ägt rum, misskötsel av personalfrågor, lögner för att skydda sina egna brott, grovt förtal av kansliet och mig som ekonomiskt ansvarig, tillsätta en ny ordförande fram till det ordinarie förbundsrådet, vägrar utlysa extra förbundsråd på flera månader utan anledning, försöker hindra föreningar från att delta på mötet, försöker hindra medlemmar att kandidera till positioner i styrelsen är rent maktmissbruk från två s och en m -politiker. 


Om någon har skadat förbundet så är det Roger Petrini (M), Aron Larsson General Manager Team Property, Manuel Mellani(s), Joakim Wahlström(s) och Josefine Lidberg när de av ren inkompetens och illvilja har gjort oss konkursmässiga vid minst två tillfällen, samt orsakat oss kostnader för inkasso, kronofogde, advokater ovh juridisk hjälp, allt extra arbete för bokföringskonsult , arbetsrättsjurist, auktoriserad revisor samt verksamhetsrevisor.


Det är generande att dessa runda män i sina bästa år mellan 30 -50 år tycker att de är så viktiga att de prompt ska ha kontroll över bankkontona vilket föranleder att de anmäler till myndigheten att avvakta med utbetalningen från MUCF till all dess ers högheter behagar  ta emot pengarna i egen ficka och i flera månader strunta i att betala löner, revisorer, Fortnox, hyror, lokaler, SJ, Telenor, Collectum mm. Jag skämdes för att berätta för banken vad de har gjort. Det är så svårt för oss som ideell organisation att ens köpa saker när vi inte har säkerhet. Vem tror de att de är? 


Jag kommer att anmälan dem till deras respektive politiska organisationer. Att bedriva maktpolitik och utesluta de som kritiserar organisationen är bland grövsta jag har sett under mina är som ideellt aktiv i Lund och Stockholm. Efter detta kommer jag att anmälan deras agerande till MUCF. Inte för att de bryr sig eller kan göra något utan för att jag vill att det ska dokumenteras till deras respektive parti och offentlighetens ljus.


Vi får pengar ör att utbilda unga mellan 6-25 år i demokrati och då måste man har en styrelse som kan föregå med gott exempel. Det har vi tyvärr inte haft under 2017. Jag har hittills haft en ganska låg profil trots att jag är en av dem som är mest förtalad och blev så inför vår myndighet. Jag kommer att kräva min rätt och har för avsikt att driva ärendet vidare mot Petrini och Co tills de får lämna organisationen. Vi arbetar för både de stora och små föreningarna på kansliet inte för att täcka upp för en inkompetent styrelse. Detta är inget bolag det är en ideell organisation.


Det är också viktigt att poängtera att förbundsrådet med alla dess medlemmar dvs föreningarna står över styrelsen i alla beslut oavsett vad.


Under helgen genomfördes den poströstning som utlystes tidigare. Den gav i princip 100% majoritet av de föreningar som skickade in sina ombud. 20 ombud har på olika sätt röstat ner förslaget från styrelsen och valt att utesluta föreningar och personer ur styrelsen. Endast någon person har lagt ner sin röst. Michael Levin valdes till ordförande med 17 röster.


Vi har under veckan nåtts av hotmejl om att jag borde verka för demokrati och låta den gamla styrelsen sköta sitt jobb. Man kan konstatera att det finns mycket kvar att göra tills Lidköpings dataförening, Roger Petrini och Aron Larsson förstår vad demokrati innebär. Denna resa har varit avskräckande och i detta förstår man att demokratin måste värnas varje dag och minut. Även från de makthavare vi ska rösta om i höst.