Intervju med ny ordförande Michael Levin02 mars 2018 23.15 av Annelie

Hur känns det att bli invald i en styrelse nu när läget är ganska turbulent?Jag älskar utmaningar. och detta är verkligen rätt läge att bli invald då jag är en utpräglad tävlingsmänniska  Bla klarat en svensk klassiker 5 år i rad. Tävlat i allt utom e-sport.


 Har ditt förtroende för politiker mattats av efter att ha sett maktkorruption från förra styrelsen?Förtroendet har verkligen dalat, jag förstår inte hur man vågar agera på detta viset, riskerar sin framtida möjlighet till att kunna göra politisk karriär. Historien visar ju att det kan räcka med en toblerone för att kullkasta en karriär. Här pratar vi om helt andra summor.
Hur tror du att Goodgame kommer att utvecklas efter ditt  och styrelsens inträde?


Kommer bli samarbete mellan föreningarna som är intresserade av e-sports arrangemang. Games4u har genomfört Nordic Masters evenemang med deltagare från 4 nordiska länder, där vi genomförde eventet med sverok föreningar.


 Du har ju tidigare varit för samarbete mellan föreningarna hur känner du inför de föreningar som uteslöts under mötet?


Jag kontaktade båda föreningarna. Lidköpings dataförening tog upp det på ett styrelsemöte, ansåg att dom hade förtroende för förbundsstyrelsen. Trots att förra förbundsordförande Alexander Engman reserverade sig mot beslutet. Det är inte märkligt i mina ögon då 3 personer i deras styrelse även sitter i förbundsstyrelsen. Har inte fått svar från Aesir eller Gamenation hur dom ställer sig till anklagelserna mot styrelsen.


 


Kan man tänka sig att du kommer att fortsätta driva den proaktiva rollen när det gäller kvinnor inom e-sport som Alexander Engman fd ordförande drev?


Redan 2015 bjöd Games4u in BMG som var ett av världens bästa damlag. Fick tävla mot 7 herrlag. Vi signade delar av damlaget lite senare. År två på NM bjöd vi in två damlag till att få spela mot herrlag, allt för att lyfta fram damspelare


 Vad tror du om barnens roll i organisationen?


Goodgame har haft flera barnprojekt i pipeline som nu har fått gå i stå under konflikten med jäv och förskingring. Vi är ju ett ungdomsförbund där vi får bidrag för alla mellan 6-25 år. Är viktigt att lyfta fram barnen o ge dom redskap och plattformar tidigt för att kunna spela. Vi har ju full utrustning, finns det bara ledare kan vi säkert anordna minilan i Älmhult.


 Vad tror du om de frågor på lite högre politisk nivå när det gäller e-sport och datorspelande? 


 E-sporten växer, tyvärr har inte politikerna hängt med i utvecklingen. Nu börjar tom proffesionella fotbollsklubbar att plocka in e-sport lag. Man behöver bjuda in politiker o visa upp våra verksamheter. Vi ser till att många ungdomar hittar en meningsfull tillvaro.


  Slutligen; vad är ditt råd till föreningarna?


Se till att uppdatera sina stadgar för alla möjliga scenarier som kan ske när styrelsen inte agerar för föreningens bästa utan väljer egot. Detta grundar jag på att man vill utesluta Games4u som genererat mest pengar till förbundet senaste 5 åren.


 Bara som exempel 2013-2016 har Games4u haft i snitt 13690 medlemmar varje år. Lidköpings dataförening har under samma period haft 182 medlemmar i genomsnitt per år. Aesir gaming har haft 284 medlemmar i snitt per år 2013-2016


Nu vill gamla styrelsen utesluta Goodgames motor och hjärta. Det är tom tveksamt om Goodgames status som riksförbund kommer kvarstå då det krävs minst 1000 personer under 25 år samt föreningar i 5 olika län.


Vi vill verka för en motsatt trend.