Interimistisk styrelse13 januari 2018 19.15 av Lady Yuna


Efter höstens förbundsråd har styrelsen valt att bifalla ett projekt på 200´000 SEK som ska bekostas av förbundet och de pengar förbundet får ifrån myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Dessa projektpengar är inte budgeterade och godkända av förbundsrådet 2017. Eftersom det rör sig om en så stor summa pengar bör det funnits med och rapporterats på föregående förbundsråd. Vidare hamnar pengarna hos styrelsen själva eftersom det är en förening de startat upp tillsammans som skickat in projektansökan. Inte nog med det så ska pengarna finansiera och avlöna en projektledartjänst på 50 %, som tilldelats en av styrelseledamöterna själva. 


Att förbundets medlemsföreningar inte fått vara med och besluta om detta är i sin grund olyckligt. De faktum att det i största sannolikhet ligger jäv bakom är förfärligt.  


Föreningen som ska ha pengarna uppfyller dessutom inte de krav förbundet och MUCF har för en förening. Så föreningen i fråga är inte godkänd trotts detta har utbetalningar skett på uppmaning av styrelsen.  


Förbundsordförande Alexander Engman reserverade sig emot beslutet att bifalla projektansökan, vilket innebär att han inte står bakom beslutet och vill undvika eventuella konsekvenser. 


Att en förbundsordförande reserverar sig på det här viset tyder rätt starkt på att allt inte har gått rätt till. Engman valde i början på januari att avgå vilket inte gör situationen enklare. 


Utöver reservationen är det inte säkert att mötet ens var besluts berättigat då datum för mötet ändrats tätt in på och därmed inte följer de stadgar som finns.  Men ändå har redan 30´000 SEK redan betalats ut. 


Allt eftersom uppgifter kommit fram har ett misstroende ifrån medlemsföreningar växt fram vilket resulterat i att föreningar har begärt ett extrainsatt förbundsråd. Den sittande styrelsen har förhalat beslutet om att utlysa ett extra förbundsråd sedan i december. 


Det finns inte riktlinjer i förbundets stadgar för att hantera en sådan har svår situation så man för handla efter en så kallad god föreningssed. 


Då det har varit allvarliga problem och brister i styrelsens agerande i de arbetsrättsliga förhandlingar som pågår har Generalsekreterare har gett sitt stöd och uppmuntrar valberedning att tillsätta en tillfällig styrelse till dess att en ny kunnat väljas in av förbundsrådet. Denna tillfälliga styrelse kommer funka i princip som en interimsstyrelse och inte fatta några direkta beslut utan hålla ställningarna tillsvidare och utlysa ett extra förbundsråd.
Den nya interimistiska styrelsen som är framtagen av valberedningen består av 


Michael Levin – Ordförande för Games4U, Goodgames största förening till antal och även en av våra äldsta.


Rickard Hollén – f.d. förbundsordförande i Goodgame. Ledamot i valberedningen. Local Gaming.


Jimmy Andersson - Minionerna


Anton Nilsson – Caosk


 


Rickard Hollén