Handlingar & Ombud13 februari 2015 14.38 av Ricky

Handlingarna är sedan igår utskickade till alla kontaktpersoner för föreningarna och bör hamna i brevlådorna idag eller början på nästa vecka. Handlingarna kommer också skickas i pdf till samtliga ombud när dessa är anmälda och angivit emailadress.


I handlingarna finns beskrivet hur ni anmäler boende och bokar resor:


Boende anmäller du till oss på kansliet ([email protected], [email protected])
Resor bokar ni via en extern tjänst (mer info om det i handlingarna)


Fortfarande är det mycket dokumentation som saknas, LÄMNA IN DETTA SNARAST!


Ska vara inlämnat:  • Medlemslistor

  • Årsmötesprotokoll

  • Verksamhetsberättelse

  • Namn på valda MandatAnmäl ombud om detta inte redan skett, Behöver namn, email telefonnummer till alla ombud och övriga gäster. Glöm inte att informera om eventuella Alergier.