Goodgame i Almedalen21 juni 2017 14.32 av Lady Yuna

Då Almedalsveckan står för dörren så vill vi informera om
att vi kommer även i år att närvara där.

Ni hittar oss enligt nedan information :)


Hur skapar vi en jämställd e-sportsarena?

Dag:

Måndagen 3/7 12.15-13.30

Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3


Goodgame presenterar rapporten ”Att skapa en jämställd
E-sportsarena” Här behandlas manliga spelares attityder mot kvinnor inom
spelvärlden. Fokus läggs på de trakasserier som kvinnliga spelare möts av. Vi
lägger också fram en åtgärdsplan på hur vi tror att man kan bemöta problematiken.


Goodgame lägger fram en åtgärdsplan from bl a innehåller en
idé om att skapa ett slags ARN för trakasserier och hot där ett gemensamt
branschorgan kan arbeta effektivt.

Man vill också satsa på fler bra arenor för unga som ex Minecraft.


Fair Game är ett jämställdhetssamarbete mellan ABF, SESF,
NärCon, Goodgame och Unga Örnar.


Hur ser e-sportare på företagande och politiska sympatier?


Dag:

3/7 2017 13:15 - 14:30

Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3

Sal B24

Under arbetet med en jämställd e-sportsarena har frågor
uppstått kring denna relativt nya grupp i samhället. Hur kan vi förstå dem, är
de en homogen grupp och vilka åsikter delar de i olika frågor? Vi presenterar
två nya undersökningar om företagande och olika sympatier bland e-sportare.


Hur kan vi stärka svensk E-sport?

Dag:

5/7 2017 14:30 - 14:50


Seminarium

Cramérgatan, H303


Beskrivning av samhällsfrågan


E-sport är den snabbaste växande sporten i Sverige men
Varför utvecklas den i en annan riktning än övrig idrott? Varför finns e-sport
huvudsakligen endast på en nivå? Hur kan vi utveckla svensk e-sport på det
ideella planet och hur kan vi hitta strukturer mellan det professionella och ideella?Medverkande:

* Aron Larsson, Manager, Team Property

* Annelie Persson, Generalsekreterare, Goodgame RF

Kontaktperson 1: Annelie Persson, Goodgame RF, 073-644 08 82

Kontaktperson 2: Jennifer Söderström, ABF, 0706 17 57 38