Goodgame dyker upp i Almedalen - Programtider03 juli 2017 12.00 av Lady Yuna

Enligt nedan tider dyker vi upp under Almedalsveckan.


Hur skapar vi en jämställd e-sportsarena?


Dag: Måndagen 3/7 12.15-13.30
Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3


Goodgame presenterar rapporten
”Att skapa en jämställd E-sportsarena” Här behandlas manliga spelares attityder mot
kvinnor inom spelvärlden. Fokus läggs på de trakasserier som kvinnliga spelare möts av.
Vi lägger också fram en åtgärdsplan på hur vi tror att man kan bemöta problematiken.


Goodgame lägger fram en åtgärdsplan from bl.a. innehåller en idé om att skapa ett slags
ARN för trakasserier och hot där ett gemensamt branschorgan kan arbeta effektivt.


Man vill också satsa på fler bra arenor för unga som ex Minecraft.

Fair Game är ett jämställdhetssamarbete mellan ABF, SESF, NärCon, Goodgame och Unga Örnar.


 


Hur ser e-sportare på företagande och politiska sympatier?


Dag: 3/7 2017 13:15 - 14:30


Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal B24


Under arbetet med en jämställd e-sportsarena har frågor uppstått kring denna relativt nya grupp
i samhället. Hur kan vi förstå dem, är de en homogen grupp och vilka åsikter delar de i olika frågor?

Vi presenterar två nya undersökningar om företagande och olika sympatier bland e-sportare.


  


Hur kan vi stärka svensk E-sport?


Dag: 5/7 2017 14:30 - 14:50


Seminarium, Cramérgatan, H303


Beskrivning av samhällsfrågan:

E-sport är den snabbaste växande sporten i Sverige men varför utvecklas den i en annan riktning
än övrig idrott? Varför finns e-sport huvudsakligen endast på en nivå? Hur kan vi utveckla svensk
e-sport på det ideella planet och hur kan vi hitta strukturer mellan det professionella och ideella?


Medverkande:


   *  Aron Larsson, Manager, Team Property


  *   Annelie Persson, Generalsekreterare, Goodgame RF


Kontaktperson 1: Annelie Persson, Goodgame RF, 073-644 08 82


Kontaktperson 2: Jennifer Söderström, ABF, 0706175738