Goodgame <3 jämställdhet10 september 2015 15.06 av ObzidiaN

Tidigare i somras blev Goodgame beviljade år 2 för ett jämställhetsprojekt, Inkluderande e-sport, där vi ska arbeta med attityder bland spelare. I projektet söker vi nu superhjältar…

Vi kan nu presentera några av de idéer som tagits fram under första projektåret och utvärderingen därav. Vi kommer att satsa på sommarläger och party för yngre ovana spelare, superhjälte utmaningar och olika nedslagsplaster som vi också besökte år som ex Birdie. Projektet kommer också att sjösätta en ny förening som ska ligga till grund för superhjältetemat med en code of conduct för olika evenemang. FAIR GAME blir namnet på föreningen och den stämpel vi kan sätta på olika aktiviteter som följer vår conduct.