Förbundsråd 201522 december 2014 23.43 av Ricky

Förbundsråd 2015
Lörd. 07 mars 09.00 i Jönköping


Äntligen dags igen! Den här gången ska vi besöka Jönköping. Vi kommer att vara där under dagen för lunch och kvällsmiddag. Övernattning kommer att ske men plats för detta och möteslokalen kommer i ett separat utskick. På kvällen brukar vi ha mingel och aktiviteter i spelens tecken.
Ca 4 veckor innan mötet kommer handlingarna och där kan ni se hur ni bokar resor, vilka dokument som ska upp på mötet, hur ni bokar övernattning mm.


Det är viktigt att tänka på att avsätta tillräckligt med tid. Ni som bor en bit bort får nog räkna med att avsätta hela helgen. Vi bjuder på resa/mat/boende för ett ombud samt en tjej i föreningen. Om ni har en större förening och behöver fler platser ombeds ni kontakta kansliet snarast. De föreningar som är fler än 200 medlemmar får skicka 3 ombud.


Kom ihåg lista:


Senast den 08 Februari 2015 ska ni lämna in följande till [email protected]
(Era anmälda kontaktpersoner kommer att få mallar för verksamhetsberättelse och årsmötesprotokoll via mejl)


• Verksamhetsberättelse för året 2014


• Årsmötesprotokoll från föreningens årsmöte 2015 – inkl datum!


• Lämna in dina medlemssiffror enligt beskrivningen i mejlet.


• Föreningar som räknar med att få över 9 999 kr i ersättning måste ha ett separat föreningskonto!


• Minst 60% av föreningens totala medlemmar måste vara 6-25 år!


• Under året kommer det genomföras ekonomiska stickprover hos slumpvis utvalda föreningar!


• Ladda upp era medlemslistor i föreningsportalen senast 31 Januari!


• Anmäla ombud, dvs ange namn på den/dem i föreningen som ska representera föreningen och ha rösträtt under själva mötet. Om detta ej sker kommer verksamhetsbidraget inte att betalas ut. Numera är det ett krav att ha ett ombud på plats för att få ut sitt bidrag.


• Du behövs! Vi har en valberedning som vill ha förslag på personer som kan vara lämpliga till förbundsstyrelsen, som verksamhetsrevisor och valberedare till nästa år. Man kan föreslå sig själv eller någon annan. Numera önskar styrelsen/valberedningen att få in era förslag på styrelseledamöter i förväg, så det är viktigt att du anmäler ditt intresse i god tid. Om du föreslår någon annan är det bra om du kollar intresset först! Skicka dina förslag till [email protected] Kontakta gärna Rickard Hollén, förbundsordförande, på 073-644 08 86


Motioner


• Styrelsen vill gärna ta del av era motioner i god tid. Senast den 23 februari 2015 behöver styrelsen ha fått in era motioner (Motion - förslag på saker som ni tycker att förbundet ska jobba med, utveckla, avveckla mm). Passa på och diskutera i föreningen, det är här ni har störst chans att vara med och påverka. Motioner skickas in till [email protected]


Vi ser verkligen fram emot att träffa er!


Rickard, Jennifer, William, André, Anton och Gabriel (styrelsen)
Annelie, Alexandra, Petra och Rickard (kansliet)