Förbundsråd 2013 i Stockholm19 oktober 2012 14.26 av

Som ni förstår betyder er närvaro på förbundsrådet 2013 mycket när det gäller besluten som fattas där. Vi i styrelsen har nyligen fattat beslut om att mötet i år kommer att hållas i Stockholm den 23:e mars. Detta för att styrelsen och kansliet ska hinna få klart de handlingar som behövs för att kunna lägga ett genomtänkt förslag på budget och verksamhetsbidrag. Vi får nämligen inget beslut från Ungdomsstyrelsen förrän i början av februari. Det är också då vi får vår första utbetalning från dem.

Här följer inbjudan som gått ut till era föreningar:

Förbundsråd 2013

Lörd. 23 mars kl. 10.00 i Stockholm

Äntligen dags igen!
Den här gången ska vi åter besöka Stockholm. Det är länge sedan sist. Mötet kommer att hållas på Södemalmkyskans Café och Konferens, en trevlig konferensanläggning som ligger på söder, T-bana Skanstull. Vi kommer att vara där under dagen för lunch och kvällsmiddag. Övernattning kommer att på Vanadis Hotell och Vandrarhem vandrarhem. På kvällen kommer vi att ta oss till Laserdome som vi har abonnerat för Goodgame.


Ca 4 veckor innan mötet kommer handlingarna och där kan ni se hur ni bokar resor, vilka dokument som ska upp på mötet, hur ni bokar övernattning mm.


Det är viktigt att tänka på att avsätta tillräckligt med tid. Ni som bor en bit bort får nog räkna med att avsätta hela helgen. Vi bjuder på resa/mat/boende för ett ombud samt en tjej i föreningen. Om ni har en större förening och behöver fler platser ombeds ni kontakta kansliet snarast. De föreningar som är fler än 200 medlemmar får skicka 5 ombud.


Kom ihåg lista:


Senast den 17 februari 2013 ska ni lämna in följande till [email protected]


(Ordförande kommer att få mallar för verksamhetsberättelse och årsmötesprotokoll via mejl)


Mallarna finns att ladda ner från filarkivet på siten, under rubriken förbundsråd.


Verksamhetsberättelse för året 2012


Årsmötesprotokoll från föreningens årsmöte 2013 – inkl datum!


• Lämna in dina medlemssiffror enligt beskrivningen i mejlet.


• Anmäla ombud, dvs ange namn på den/dem i föreningen som ska representera föreningen och ha rösträtt under själva mötet. Om detta ej sker kommer verksamhetsbidraget om 2000 kr per förening samt 40-75 kr/medlem inte att betalas ut. Numera är det ett krav att ha ett ombud på plats för att få ut sitt bidrag.


• Du behövs! Vi har en valberedning som vill ha förslag på personer som kan vara lämpliga till förbundsstyrelsen, som verksamhetsrevisor och valberedare till nästa år. Man kan föreslå sig själv eller någon annan. Numera önskar styrelsen/valberedningen att få in era förslag på styrelseledamöter i förväg, så det är viktigt att du anmäler ditt intresse i god tid. Om du föreslår någon annan är det bra om du kollar intresset först! Skicka dina förslag till [email protected] Kontakta gärna André Andersson förbundsordförande på 072-321 73 61


Motioner


• Styrelsen vill gärna ta del av era motioner i god tid. Senast den 1 mars 2013 behöver styrelsen ha fått in era motioner (Motion - förslag på saker som ni tycker att förbundet ska jobba med, utveckla, avveckla mm). Passa på och diskutera i föreningen, det är här ni har störst chans att vara med och påverka. Motioner skickas in till [email protected]


Vi ser verkligen fram emot att träffa er!


Andre, Marcus, Petra, Anton och Gabriel (styrelsen)


Annelie, Alexandra O, Anna, Alexandra A, Petra, Robin och Thea (kansliet)


Trevligt spelår önskar Styrelsen, Spelredaktionen & Kansliet på Riksförbundet Goodgame