Barack Obama oroas över TV-spel17 januari 2013 15.27 av

 USA's president, Barack Obama oroas över att TV-spels våld ökar människors användande av våld på riktigt. Han har därför beslutat att undersöka kopplingen mellan dessa.


I en del av en 500 miljoner dollars-plan på 23 handlingar för att reducera vapenvåldet beordrade han CDC (centers for disease control) att närmare studera TV-spelandets betydelse. Detta har kopplingar till skolmassakern i december förra året i staden Newtown, USA.


Vice presidenten Joe Biden träffade spelchefer bland annat från Electronic Arts och Entertainment Software Association för att diskutera vapenvåld. De kom dock fram till en slutsats berättar Entertainment Software Association till speltidningen Joystick: 


"Samma underhållning spelas över hela världen, men tragiska siffror av vapenvåld fortsätter vara unika i vårat land. Vetenskapliga undersökningar och statistik pekar åt samma håll: Spelunderhållning skapar inte våldsamt beteende i verkligheten."


Skönt att höra det iallafall!