Kontakta ossOm du har några frågor kan du kontakta oss.
Riksförbundet Goodgame består av föreningar runt om i landet. De flesta föreningar är inriktade på aktiviteter inom e-sport och spelande. Andra föreningar inriktar sig mer på utbildning eller föreläsningar av olika slag, självklart inom spelande då.

Vi får pengar från MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) som är en myndighet som delar ut stöd i form av regelbundna bidrag men också projektfinansierade medel. Föreningarna får sedan ta del av dessa medel i form av verksamhetsbidrag och genom det stöd förbundet erbjuder i form av till exempel speltestning, projekt- och resebidrag samt koncept- och projektutveckling.

Du kan påverka ditt medlemskap i förbundet genom att besöka vårt årsmöte vilket vi kallar för förbundsråd. Det hålls oftast i februari eller mars varje år och där fattar organisationen beslut om det som medlemmarna själva vill samt ett antal frågor som alltid tas upp som budget, val av ny styrelse och verksamhetsplan. Som medlem eller genom din förening kan du också skriva motioner som tas upp på mötet.

Du kan också påverka genom att kontakta vår förbundsstyrelse som ses ca 6-7 gånger varje år. De reser runt dels för att kunna träffa medlemmar men självklart också för att hålla i driften av organisationen. Till sin hjälp har styrelsen ett kansli som hjälper till med den dagliga skötseln.Interims StyrelsenRickard Hollén - Ordförande
Michael Levin - Vice ordförande
Anton Nilsson
Jimmy Andersson

Ordförande


Ordinarie


SuppleanterDu når alla i styrelsen genom nedan e-post:
styrelsen@goodgame.se

Alla övriga frågor samt föreningars redovisningar sänds till:
info@goodgame.se

Helsingborg


Riksförbundet Goodgame
Tullgatan 2 E
252 69 Råå

Annelie Persson
Generalsekreterare
073 644 08 82
annelie.persson@goodgame.seVara


Riksförbundet Goodgame
Heljevedsvägen 4
534 50 Vara
0512-100 84

Petra Schulze
Projektledare
073 644 08 87
petra.schulze@goodgame.se

Christina *Tina* Jonsson
Medlemsadministratör
073 644 08 86
tina.jonsson@goodgame.se

För frågor om föreningsbildande, bidrag osv kontakta Petra Schulze eller Tina Jonsson (se kontaktinfo ovan).


Valberedningen


Petra Schulze - Sammankallande
Rickard Hollén
Johan Svensson
valberedningen@goodgame.se


Fakturaadress

Endast Fakturor

Riksförbundet Goodgame
Kund-id FRX4100
FE 301
105 69 Stockholm


Mailfakturor sänds till: inbox.lev.343871@arkivplats.se (en faktura per pdf)