Kontakta ossOm du har några frågor kan du kontakta oss.
Riksförbundet Goodgame består av föreningar runt om i landet. De flesta föreningar är inriktade på aktiviteter inom e-sport och spelande. Andra föreningar inriktar sig mer på utbildning eller föreläsningar av olika slag, självklart inom spelande då.

Vi får pengar från MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) som är en myndighet som delar ut stöd i form av regelbundna bidrag men också projektfinansierade medel. Föreningarna får sedan ta del av dessa medel i form av verksamhetsbidrag och genom det stöd förbundet erbjuder i form av till exempel speltestning, projekt- och resebidrag samt koncept- och projektutveckling.

Du kan påverka ditt medlemskap i förbundet genom att besöka vårt årsmöte vilket vi kallar för förbundsråd. Det hålls på hösten varje år och där fattar organisationen beslut om det som medlemmarna själva vill samt ett antal frågor som alltid tas upp som budget, val av ny styrelse och verksamhetsplan. Som medlem eller genom din förening kan du också skriva motioner som tas upp på mötet.

Du kan också påverka genom att kontakta vår förbundsstyrelse som ses ca 6-7 gånger varje år. De reser runt dels för att kunna träffa medlemmar men självklart också för att hålla i driften av organisationen. Till sin hjälp har styrelsen ett kansli som hjälper till med den dagliga skötseln.Styrelsen
Ordförande
Michael Levin
[email protected]

Ordinarie
Jimmy Andersson
Martin Schulze


Suppleanter
Dan Svensson
Karolina Palmbog


Du når alla i styrelsen genom nedan e-post:
[email protected]

Alla övriga frågor samt föreningars redovisningar sänds till:
[email protected]

Älmhult


Riksförbundet Goodgame
C/O Michael Levin
Ramnäs 90
343 97 Älmhult


Kansli

Petra Schulze
[email protected]

Christina "Tina" Jonsson
[email protected]


Fakturaadress

Endast Fakturor

Riksförbundet Goodgame
Kund-id FRX4100
FE 301
105 69 Stockholm


Mailfakturor sänds till: [email protected] (en faktura per pdf)