FilarkivHär är vårt filarkiv.
Goodgame
Stadgar för riksforbundet Goodgame 2016
Medlemsavtal Goodgame rev 3
 

Föreningar
Teknisk Manual Föreningsportalen
Medlemslista excelfil exempel
Medlemslista csvfil exempel
Testbibeln
Exempel dagordning och mötesprotokoll 2017
Exempel stadgar
Starta förening mer utförlig info
Länk till onlineregistrering: https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=4898033&sid=RSUGjfDNjJ
 

Bidrag
Länkar här under
 

Förbundsråd
Formulär Årsmötesprotokoll 2017
Formulär Verksamhet 2016
Intyg Målsman
Handlingar Förbundsråd 2017
 

Protokoll
Protokoll kan fås på begäran
 

Övrigt
Länkar här under
 

Deklaration
Deklarationsinstruktioner
Skattefri Deklaration
Skattepliktig deklaration