BidragNedan kan du läsa information om Goodgames föreningsbidrag.
Föreningar som är anslutna till Goodgame har möjlighet att ansöka om verksamhetsbidrag för att kunna få stöd till sin verksamhet. För att kunna få bidrag behöver följande kriterier uppfyllas.

* Föreningen ska bestå av minst fem personer

* 60 % av medlemmarna ska vara mellan 6-25 år. Då utgår man från medlemmarnas ålder den 31 december. Om underlagsåret ni söker bidrag för är 2015 så kan de äldsta medlemmarna vara födda 1990 för att vara bidragsgrundande. Ni kan givetvis ha äldre medlemmar än så men det totala antalet medlemmar mellan 6-25 år får inte understiga 60 %.

* Föreningen ska lämna in efterfrågad dokumentation från Goodgame. Det innefattar medlemslista, verksamhetsberättelse och årsmötesprotokoll men även annan information kan få skickas in på förfrågan.

* För att kunna få fullt verksamhetsbidrag ska man skicka ett ombud som representerar föreningen till förbundsstämman. Det arrangeras en gång per år runtom i Sverige – Stockholm, Helsingborg, Lidköping och Jönköping är städer som har varit värdar tidigare. Det är ett uppskattat event och ett utmärkt tillfälle att träffa andra föreningar och få vara med och påverka förbundets verksamhet.

Våra bidrag
Bidragen är uppdelade i olika nivåer beroende på hur länge medlemsföreningen har varit medlemmar i organisationen. Det finns följande typer av bidrag: startbidrag, basbidrag, verksamhetsbidrag, tillväxtbudget och projektbidrag.

Startbidrag
Nya föreningar i Goodgame får ett startbidrag på 3000 kr för att kunna komma igång med sin verksamhet. När man har varit medlem i ett år är det möjligt att söka verksamhetsbidrag enligt modellerna nedan.

Basbidrag
Ett grundbelopp som föreningar får beroende på storlek upp till 999 medlemmar. För att få basbidraget förutsätts att föreningen lämnar in godkänd dokumentation.

2000 kr för 5 medlemmar upp till 99 medlemmar i basbidrag.
3000 för 100 upp till 999 medlemmar.
Föreningar med 1000 medlemmar eller mer får inget basbidrag utan endast rörligt verksamhetsbidrag.

Verksamhetsbidrag
Det rörliga bidragen som föreningarna får per medlem varierar mellan 25-35 kr/per medlem och grundar sig på ett system som bygger på tre årtal. Detta beror på att vi som ungdomsorganisation får organisationsstöd från myndigheten MUCF utifrån den strukturen. De årtal ni behöver ha i beaktning när det kommer till medlemsantal är följande:

Underlagsår: Det årtal som redovisningen grundas på. Medlemslistorna som sänds in grundar sig på det antal medlemmar som respektive förening hade den 31 dec underlagsåret. Redovisningen som föreningarna sände in detta år, 2016, grundar sig på det antal medlemmar som föreningarna hade 2015.

Redovisningsår: Det årtal som ni skickar in er redovisning till oss, dvs. medlemslistan för år 2015, verksamhetsberättelsen för 2015 samt årsmötesprotokoll för 2016. Redovisningsåret är alltid det nuvarande året, dvs. 2016.

Utbetalningsår: Det år som förbundet får organisationsstöd från MUCF för medlemmar med underlagsår 2015. Det stödet betalas ut 2017 och det är med andra ord först då som de medlemmar ni redovisat med underlagsår 2015 genererar intäkter till förbundet. 2017 får er förening rörligt verksamhetsbidrag för samtliga medlemmar med underlagsår 2015.

Exempel A
Förening som bildas under 2016 får 3000 kr i startbidrag.

Exempel B
Förening som bildades 2015 med 50 medlemmar:
Basbidrag 2000 kr + (25kr*50) = 3 250 kr

Exempel C
Förening som bildades 2014 eller tidigare och redovisade 200 medlemmar med underlagsår 2014. Föreningen ligger kvar på samma medlemsantal 2015.

Basbidrag 3000 kr + (35kr*200) = 10 000 kr

Exempel D
Förening som bildades 2014 eller tidigare och redovisade 400 medlemmar med underlagsår 2014. Föreningen växer med 100 medlemmar och redovisar 500 medlemmar med underlagsår 2015. Dessa 100 medlemmar hamnar under potten tillväxt.

Basbidrag 3000 kr + (35kr*400) = 17 000 kr

100 medlemmar hamnar under tillväxtpotten, se posten tillväxtbudget nedan.

Tillväxtbudget
Tillväxtbudget för de nya medlemmar som tillkommit under 2015. Om er förening har växt under 2015 kommer dessa medlemmar att kunna ta del av en tillväxtbudget. För mer information om detta vänligen ta kontakt med oss på [email protected]

Projektbudget
Är avsedd för att stötta mindre föreningar som vill ansöka om ytterligare bidrag för att utvecklas eller driva nåt specifikt projekt. Kan vara allt möjligt som just er förening är sugna på att hitta på. Skicka in ansökan till oss på [email protected]