• Livesändning från Almedalen

    Kommande livesändning

  • Anita Sarkeesian - Feminist frequency

    Anita Sarkeesian - Feminist frequency

  • Banbrytande arbete

    Tekn.dr. Peo Hedvall

FacebookGilla oss på facebook
FörbundsnyttSenaste information från förbundet
MUCF betalar ut medel 21 februari 2018 20.39 av Annelie
Kuppmakarnas krav mot MUCF 08 februari 2018 11.20 av Annelie
Fairgame på Birdie 08 april 2016 10.51 av Lady Yuna
Stundande förbundsråd 19 februari 2016 11.29 av
Uppdaterade dokument i arkivet! 01 oktober 2015 15.08 av Lady Yuna
Handlingar & Ombud 13 februari 2015 14.38 av Ricky
Förbundsråd 2015 22 december 2014 23.43 av Ricky
Senaste nyheternaVill du tipsa om nyheter? Kontakta oss!

Smålandspostens bevakning

I går 2/3 2018 publicerades en lång och utförlig artikel om konflikten mellan den kuppande styrelsen och föreningarna.  Roger Petrini gör en del uttalande där han på påstår att det endast är vissa i hans styrelse som också var medlemmar i deras nybildade förening. 6 av 7 i styrelsen är medlemmar i föreningen Sverigekampen när de ansöker om att bli medlemmar hos Goodgame. Till Smålandsposten säger Roger Petrini att det handlar om vissa - kan man räkna 6 av 7 som vissa. Nej. Alla beslut man fattar är mer eller mindre jäv i vår styrelse, menar Roger Petrini i artikeln ur Smålandsposten. Detta är ett märkligt utlåtande vilket mer eller mindre skulle betyda att allt är jäv inom en förbundsstyrelse. Varför är då jäv brottsligt enligt lagen om det är normalt? – När de på ett olagligt sätt försöker ta över förbundet måste vi agera som styrelse. Vi måste säga till. Det är ju statliga pengar vi pratar om. Det är skattemedel. Vi kan inte låta någon på ett olagligt sätt ta över förbundet och hantera statens pengar, säger Roger Petrini. Det här uttalandet är speciellt intressant eftersom de själv enligt deras egen ordförande agerat i jäv och därefter när föreningarna vill utlysa extra förbundsråd för att avsätta dem, vägra utlysat och kalla.. Hur är det med den demokratiska processkunskapen hos den moderata falangen som Petrini representerar? Utöver detta har de under dessa månader uppvisat alla tänkbara diktatoriska angreppssätt som är möjliga. Försökt tvinga generalsekreteraren till tystnad, betala ut pengar i förskingring, påstått att kansliet för dem bakom ljuset att det fanns mer pengar än det faktiskt gjorde.  I min senaste kommentar kan man se att jag beskriver två ställen som tydligt vittnar om att jag och fd ordf Alexander Engman beskriver att projektet inte är finansierat. Under flera möten jag och Alexander har deltagit i har vi båda envist hävdat detta trots att vi har haft hela styrelsen mot oss som påstått det motsatta. I Alexander Engmans jävsreservation som är upptaget i styrelseprotokollet skriver han uttryckligen; ”Man vill också försöka fördela pengarna på två år, dels innevarande år (2017), dels nästkommande år {2018}, om inte det finns utrymme i budgeten att dela ut pengarna direkt från innevarande år. Den problematik jag ser i detta är att det handlar om en ganska kraftig utgiftsökning som inte finns inom ramen för budget nästkommande år’ avslutar han den 23/10 2018. Att det inte fanns pengar framgår också tydligt genom själva beslutet där man fattar beslut om 200 000 kr i projektansökan Sverigekampen. Man ser också att projektet ska ha börjat gälla en månad innan beslutet fattades. ”Aron Larsson presenterade ansökan. Styrelsen beslutade enhälligt att bevilja föreningen Sverigekampen ett projektanslag på totalt 200 000kr för 7 månaders projekttid (2017-10-01—2018-04-30). Projektanslaget ska, om möjlighet finns betalas ut till föreningen under 2017, men om ekonomiska skäl finns kan betalningen delas upp i 50% före årsskiftet och 50% efter.” 23/10 19.30-19.35. Man kan nu med rätta kalla Roger Petrinin för lögnare. Han har deltagit i samtliga möten, han var dessutom sekretare i ovan nämnda möte.  Min fråga blir nu hur många av de sittande styrelseledamöterna som stödjer de lögner Roger Petrini (m) skriver om både till myndigheter och utskick samt i uttalande till media? De är medskyldiga när man inte dementerar Rogers Petrinis fortsatta nu, avslöjade lögner. Att kansliet skapade interimsstyrelsen kan man verkligen ha åsikter om. Valberedningens ordförande har varit medlem i förbundet sedan 2004 och bildade sin egna första förening något år senare. Roger Petrini dök upp i vår organisation för mindre än ett år sedan. Att vår valberedningsordförande valdes får han skylla på medlemsföreningarna som valt henne. De litade på hennes kontaktnät och kunnande samt långa erfarenhet i organisationen. De två övriga i valberedningen är inte anställda av kansliet eller förbundet. Att föreningarna och jag skulle ha förtalat styrelsen innan de själva gjorde det, till vår myndighet MUCF är också ren lögn. Se på datumen för publicering här på hemsidan och det inlämnade datumet hos registratorn. Att föreningarna inte får använda sin demokratiska rätt är något som Roger Petrinis styrelse borde åka rakt ut genom fönstret för. Läs om vad Alexander Engman skriver om jävsituationen i sin anmälan till protokollet den 23/10 2017; ”Först och främst ser jag en uppenbar jävsproblematik i förhållandet Riksförbundet Goodgames förbundsstyrelse och föreningen Sverigekampen, Den uppkomna jävsituationen utmynnar framförallt i att tre av förbundsstyrelsens ledamöter också sitter i styrelsen för Sverigekampen. Därutöver har ytterligare en förbundsstyrelseledamot undertecknat själva ansökan till projektet.” …”Det finns heller ingen enligt protokollet som anmält jäv i beslutet"  ..”Då det också enligt våra stadgar krävs att minst hälften av styrelsen, däribland förbundsordförande eller vice förbundsordförande, för att kunna fatta ett beslut, hade detta varit omöjligt och därmed ett direkt stadgebrott.” … ”Det finns en osäkerhet i många aspekter, däribland budgetfrågan och syfte samt mål med projektet, Man redovisar inte hur projektet ska fortlöpa efter att projekttiden har gått ut eller hur pengarna man ansöker om ska fördelas i projektet. ” …”inte heller något krav på återredovisning” …”det handlar om en ganska kraftig; utgiftsökning som inte finns inom ramen för budget nästkommande är' …”Jag hade för egen del gärna sett att denna process också hade förankrats has våra medlemsföreningar. ” …”Dessutom så tror jag också att det hade varit bra att få en bild hos våra medlemsföreningar vad man tycker och anser om detta. Det man nu istället kommer att göra är att man informerar medlemsföreningarna om beslutet, utan att de egentligen har någon chans att påverka beslutsförfarandet samt att man heller inte kan ha något tyckande över projektet.” Artikeln ur Smålandsposten ligger under deras PLUS prenumeration och publicerades den 2/ 3 2018

Intervju med ny ordförande Michael Levin

Hur känns det att bli invald i en styrelse nu när läget är ganska turbulent? Jag älskar utmaningar. och detta är verkligen rätt läge att bli invald då jag är en utpräglad tävlingsmänniska  Bla klarat en svensk klassiker 5 år i rad. Tävlat i allt utom e-sport.   Har ditt förtroende för politiker mattats av efter att ha sett maktkorruption från förra styrelsen? Förtroendet har verkligen dalat, jag förstår inte hur man vågar agera på detta viset, riskerar sin framtida möjlighet till att kunna göra politisk karriär. Historien visar ju att det kan räcka med en toblerone för att kullkasta en karriär. Här pratar vi om helt andra summor. Hur tror du att Goodgame kommer att utvecklas efter ditt  och styrelsens inträde? Kommer bli samarbete mellan föreningarna som är intresserade av e-sports arrangemang. Games4u har genomfört Nordic Masters evenemang med deltagare från 4 nordiska länder, där vi genomförde eventet med sverok föreningar.   Du har ju tidigare varit för samarbete mellan föreningarna hur känner du inför de föreningar som uteslöts under mötet? Jag kontaktade båda föreningarna. Lidköpings dataförening tog upp det på ett styrelsemöte, ansåg att dom hade förtroende för förbundsstyrelsen. Trots att förra förbundsordförande Alexander Engman reserverade sig mot beslutet. Det är inte märkligt i mina ögon då 3 personer i deras styrelse även sitter i förbundsstyrelsen. Har inte fått svar från Aesir eller Gamenation hur dom ställer sig till anklagelserna mot styrelsen.   Kan man tänka sig att du kommer att fortsätta driva den proaktiva rollen när det gäller kvinnor inom e-sport som Alexander Engman fd ordförande drev? Redan 2015 bjöd Games4u in BMG som var ett av världens bästa damlag. Fick tävla mot 7 herrlag. Vi signade delar av damlaget lite senare. År två på NM bjöd vi in två damlag till att få spela mot herrlag, allt för att lyfta fram damspelare   Vad tror du om barnens roll i organisationen? Goodgame har haft flera barnprojekt i pipeline som nu har fått gå i stå under konflikten med jäv och förskingring. Vi är ju ett ungdomsförbund där vi får bidrag för alla mellan 6-25 år. Är viktigt att lyfta fram barnen o ge dom redskap och plattformar tidigt för att kunna spela. Vi har ju full utrustning, finns det bara ledare kan vi säkert anordna minilan i Älmhult.   Vad tror du om de frågor på lite högre politisk nivå när det gäller e-sport och datorspelande?   E-sporten växer, tyvärr har inte politikerna hängt med i utvecklingen. Nu börjar tom proffesionella fotbollsklubbar att plocka in e-sport lag. Man behöver bjuda in politiker o visa upp våra verksamheter. Vi ser till att många ungdomar hittar en meningsfull tillvaro.    Slutligen; vad är ditt råd till föreningarna? Se till att uppdatera sina stadgar för alla möjliga scenarier som kan ske när styrelsen inte agerar för föreningens bästa utan väljer egot. Detta grundar jag på att man vill utesluta Games4u som genererat mest pengar till förbundet senaste 5 åren.  Bara som exempel 2013-2016 har Games4u haft i snitt 13690 medlemmar varje år. Lidköpings dataförening har under samma period haft 182 medlemmar i genomsnitt per år. Aesir gaming har haft 284 medlemmar i snitt per år 2013-2016 Nu vill gamla styrelsen utesluta Goodgames motor och hjärta. Det är tom tveksamt om Goodgames status som riksförbund kommer kvarstå då det krävs minst 1000 personer under 25 år samt föreningar i 5 olika län. Vi vill verka för en motsatt trend. 

Förbundsrådsresultatet

Under helgen genomfördes den poströstning som tidigare aviserats av föreningarnas påkallade önskemål om nytt extra förbundsråd. Valresultatet blev klart under söndagskvällen och styrelsen har nu haft sitt första konstituerande möte. De kommer nu att kräva att styrelsen från 2017 erkänner sin förlust och avgår samt överlämnar ev resurser som influtit till organisationen.   De kuppmakare som tidigare genomfört jäv och förskingring har förlorat förtroendet hos i princip alla de föreningar som deltog i omröstningen. Det betyder att det nu står tre föreningar mot minst 12 föreningar i organisationen. Det extra förbundsråd som är utlyst till den 25 mars i Älmhult kommer att hållas som en helgardering. Det är förbundets revisorer som utlyst mötet Thea Arvidsson jurist och verksamhetsrevisor samt Håkan Rylander, Auktoriserad revisor.   Styrelsen från 2017 svarade med att utesluta många av dem som deltagit i kampen för rätten till ett nytt extra årsmöte - dvs förbundsråd. Denna styrelse utgörs i huvudsak av 5 ledamöter där tre sitter i Lidköpings dataförenings styrelse och två från Aesir Community. Då styrelsen från 2017 saknar av förbundsrådet vald ordförande och dessutom nu blivit avstängda fram till ordinarie förbundsråd i oktober 2018 saknar deras beslut formell kompetens. De har också inkommit med önskemål om att de vill ha kontroll över informationskanalerna. Detta beslut kunde inte genomföras innan poströstningen därför att de inte betalat räkningar till kopplade leverantörer. Nu efter poströstningen kommer det inte att genomföras eftersom deras styrelse har lägre stöd och legitimitet än den sittande.   Det är inte styrelsen som bestämmer det är föreningarna och nu har föreningarna talat för sig. Antalet ombud som deltog var högt jämfört med antalet föreningar anslutna till förbundet.   Att som styrelsen från 2017 under flera månader vägrat utlysa nytt förundrad och istället fokusera på att ta kontroll över bankkonton, har skadat organisationen allvarligt hos både MUCF och leverantörer. Att vilja ta kontroll är inte ett godtagbart skäl för att vägra betala ut löner och skulder. Dessutom inte när det fanns extern bokföring och revision som avtalats att sköta detta under året.   Vad den nya styrelsen nu måste titta på är vilka åtgärder som måste vidtas. Den kuppande styrelsen kommer att få krav resta för de utbetalningar som de beviljade under oktober 2017. De kommer att skickas till kronofogden.   Övriga extra kostnader i samband med fördröjning av betalning, inkasso, kronofogde kostnader mm kan också påföras kuppmakarna. Då det finns uppsåt för kuppen kan man inte dra fördel av ansvarsförsäkringar. Dessa gäller endast om man kan visa att man inte visste att man gjorde fel och här är förhållandet det omvända.   Vidare måste man titta på de anmälningar som inkommit till kansliet om Roger Petrinis brott mot PUL och mot efterforskning och publicering av oriktiga uppgifter om medlem. Annelie Persson är ansvarig för att PUL efterlevs inom organisationen.   Den från styrelsen självutnämnda titeln tillförordnad förbundsordförande som Roger Petrini använder sig av existerar inte. Han kan inte heller väljas av sin styrelse fram till ordinarie förbundsråd 2018. Handlingen vittnar om att man inte haft för avsikt att utlysa nytt förbundsråd. I de sekretessbelagda handlingar vi nu har fått ut från MUCF kan man se detta tydligt och klart.   Utöver detta har det inkommit klagomål sedan tidigare om hur Lidköpings dataförening har hanterat anställningar med olovlig uppsägning samt ev. svart arbete på deras e-sport anläggning i Lidköping. Enligt den delegationsordning som ligger sedan 2002 samt reviderad 2004 så har Förbundsordförande och Generalsekreterare rätt att göra revision på samtliga medlemsföreningar.   Detta betyder att man har rätt att granska alla typer av transaktioner, anställningskontrakt mm för att avgöra om brott har begåtts med statliga medel. Styrelsen ska nu göra en bedömning av om och när denna ska ske. Föreningen och de avstängda ledamöterna kommer att få möjlighet att bemöta kritik inför det ordinarie förbundsrådet i oktober 2018. Det är nu möjligt för styrelsen att fatta beslut i frågan eftersom Lidköpings dataförening har skickat in de dokument som krävs för medlemskap och också begärt ut ersättning för verksamhetsbidrag. Man måste därför anta att de har för avsikt att stanna kvar i organisationen Goodgame.   När det gäller den ogiltiga uppsägning som Lidköpings dataförening genomförde hos personal som var på föräldraledighet kan vi inte hjälpa till. Det svar som vi har erhållit från Lidköpings dataförening menade att det var NBV som låg bakom uppsägningen. Detta är ännu inte bekräftat från NBV i Lidköping. Vad vi däremot kan göra är att hjälpa föreningar med juridik kring dessa frågor samt och hjälpa till med utbetalningar av löner så att detta sköts korrekt i fortsättningen.   Vi kommer också att sätta upp en skola om arbetsgivaransvar och enklare råd inför anställningar. Den kommer också att innefatta råd kring juridiska frågor vid kupper och övertagande då vi märkt att föreningar och förbund inte har förberett sig på denna typ av problematik.   Om ytterligare förskingring kommer att ske i detta fall återstår att se då den nya styrelsen får tillgång för att se vad som ytterligare har försvunnit från konton den dag de överlämnas från banken. Kuppmakarna hade glömt informera banken om varför bankens korträkningar inte var betalda - dvs de hade själva orsakat problemet vilket också var enkelt att bevisa genom diarieförda dokument.   För att undersöka MUCFs roll i situationen kommer vi att ställa ett antal frågor kring den uppkomna situationen. Dels behöver styrelsen veta vilken undersökning som ska göras samt hur MUCF ställer sig till de uppenbara lögner som gjorde att utbetalningen drogs in. Det kan nu bevisas genom att titta på den rapport och utfall som redovisades av Alexander Engman på mötet den 16 december i Göteborg. Det framgick tydligt att det inte saknades pengar i kassan och det framgick också tydligt att de poster som fanns registrerade av bokföringsfirman låg i linje med budget och inte avvek med 3- 400 000 kr.   Arbetet med bokslut måste sättas igång när inbetalningar är klara. I samband med detta måste omgående samtliga fackliga förhandlingar hanteras av ordförande och generalsekreterare enligt delegationsordningen.   Organisationens lokaler kommer nu att bevakas de närmaste veckorna för att inte mer utrustning ska försvinna. Det finns oro för detta eftersom styrelsen från 2017 gett fullmakt till en styrelsemedlem från Lidköpings dataförening. De har redan försökt få ut organisationens bokföring under pågående uppdrag hos PWC i Lidköping. Men då uppdraget inte var betalt och reglerat i ordning skedde detta inte. Lidköpings dataförening kommer också att ombes lämna tillbaka den utrustning som lånats ut inför förbundsrådet 2017.   Aesir Gaming Community kommer att kontaktas av styrelsen för att undersöka vilket stöd Roger Petrini har från dem. Då Roger Petrini har varit aktiv inom förbundsarbetet i mindre än ett år vill man veta hur allvarligt föreningen ser på situationen och vilket stöd han har internt. Hittills har inte föreningen svarat på de mejl som skickats och det är av denna anledning som föreningarna valt att avstänga hela Aesir. Lidköpings dataförening har visat starkt stöd för sina tre medlemmar vilka också sitter i deras styrelse och därför fanns det inga förmildrande omständigheter.   MUCF har i uttalade till vår nyvalde ordförande Michael Levin meddelat att om jävet och förskingringen hade meddelats tidigare hade detta lett till att pengar inte beviljats alls. Situationen har krävt medlemmarnas tydliga och uttalade vilja mot agerandet av kuppmakarna.   MUCF har också varit tydliga med att om förbundsrådet fattar beslut om att man väljer att genomföra poströstning trots att stadgan inte förskriver det, ska man överväga att se till resultatet. Nu fick Goodgame redan besked om utbetalning förra veckan så denna granskning kommer att ske av MUCF i efterhand då det sittande förbundsrådet är utlyst och genomfört.  

Kejsarens nya kläder

Styrelsen från 2017 försöker i ett lönlöst utskick till medlemmarna få det till att jag har påstått att det finns pengar över och att jag har villfarit dem att tror detta. Det har gått bra långt när man ignorerar mitt utskick till medlemmarna via mail, ignorerar jävsanmälan Alexander Engman Goodgames fd ordförande 2017, skrev. Det är tvärtom så att styrelsen har försökt övertyga/ tvinga mig att påstå detta. Jag har helt enkelt inte ord för vad dessa 5 personer är kapabla till Varje medlemsförening vet detta och pinsamheten som sträcker sig ända bort till Lidköping är brutal. Jävsanmälan är inlämnad till polisen så den kan man inte betvivla inte heller det utskick som gjorts till medlemmarna per mail. Det finns ett bra uttryck för detta ”Kejsarens nya kläder”. Det ör bara det att föreningarna inte är fullt så korkade som Lidköpings dataförening, med Manuel Mellan, Joakim Wahlström och ordföranden för dem nu Josefine Lidberg måste tro att de är. Vad Roger Petrini och Aron Larsson tror är att ingen bryr sig. Men det fanns minst fjorton föreningar som brydde sig och det finns en slags rättvisa i den här världen när folk faller på sitt eget grepp. Jag ska inte vrida om kniven också det är helt onödigt. Styrelsen från 2017 är inte snälla när de lovar att återbetala de 30 000 kr som förskingrats hittills.  Jag tvingades i min tjänst att tillföra Aron Larssons bolag och privata konto men vägrade när summan åkte upp med ytterligare 50 000 kr och jag dessutom har på band att Aron Larsson inte har utfört så mycket arbete under oktober månad 2017.  I kejsarens nya kläder diskuterar man  utgifter från kontot. Somliga utgifter som vidrörs är verksamhetsbidrag, utbetalning av priser för föreningstävlingar, ersättning för hyra av kontorsrum eller lokaler (vilket det finns kontrakt på sedan länge) och som också förbundsrådet fattar beslut om varje år. Tyvärr har styrelsen ett tämligen kort engagemang i organisationen och i annat fall försöker de helt enkelt dra valser för att framställa sig i bättre dager. Sorgligt att bedrägeriet har sträckt sig så långt. Att ens påstå att Håkan Rylander har blivit hotad av fyra personer eller föreningar är ren lögn. Jag har däremot informerat honom om att jag och Thea Arvidsson, verksamhetsrevisor och jurist, menar att stadgan har inte följts eftersom han och Thea inte utlyst extra förbundsråd. Enligt stadgan SKA det göras oavsett vad när rekvisiten är uppfyllda. Jag informerade Håkan Rylander om att jag hade avstyrt en anmälan mot honom från Michael Levin pga detta. Ingen annan har skickat mail eller pratat med honom så jag utgår ifrån att det som Roger Petrini skriver är taget ur luften. Anledningarna till att av stänga flera personer som engagerat sig i kampen mot styrelsens maktkorruption är därför helt ogiltiga. Att däremot stänga av både föreningar och personer pga jäv samt förskingring som bevisligen ägt rum, misskötsel av personalfrågor, lögner för att skydda sina egna brott, grovt förtal av kansliet och mig som ekonomiskt ansvarig, tillsätta en ny ordförande fram till det ordinarie förbundsrådet, vägrar utlysa extra förbundsråd på flera månader utan anledning, försöker hindra föreningar från att delta på mötet, försöker hindra medlemmar att kandidera till positioner i styrelsen är rent maktmissbruk från två s och en m -politiker.  Om någon har skadat förbundet så är det Roger Petrini (M), Aron Larsson General Manager Team Property, Manuel Mellani(s), Joakim Wahlström(s) och Josefine Lidberg när de av ren inkompetens och illvilja har gjort oss konkursmässiga vid minst två tillfällen, samt orsakat oss kostnader för inkasso, kronofogde, advokater ovh juridisk hjälp, allt extra arbete för bokföringskonsult , arbetsrättsjurist, auktoriserad revisor samt verksamhetsrevisor. Det är generande att dessa runda män i sina bästa år mellan 30 -50 år tycker att de är så viktiga att de prompt ska ha kontroll över bankkontona vilket föranleder att de anmäler till myndigheten att avvakta med utbetalningen från MUCF till all dess ers högheter behagar  ta emot pengarna i egen ficka och i flera månader strunta i att betala löner, revisorer, Fortnox, hyror, lokaler, SJ, Telenor, Collectum mm. Jag skämdes för att berätta för banken vad de har gjort. Det är så svårt för oss som ideell organisation att ens köpa saker när vi inte har säkerhet. Vem tror de att de är?  Jag kommer att anmälan dem till deras respektive politiska organisationer. Att bedriva maktpolitik och utesluta de som kritiserar organisationen är bland grövsta jag har sett under mina är som ideellt aktiv i Lund och Stockholm. Efter detta kommer jag att anmälan deras agerande till MUCF. Inte för att de bryr sig eller kan göra något utan för att jag vill att det ska dokumenteras till deras respektive parti och offentlighetens ljus. Vi får pengar ör att utbilda unga mellan 6-25 år i demokrati och då måste man har en styrelse som kan föregå med gott exempel. Det har vi tyvärr inte haft under 2017. Jag har hittills haft en ganska låg profil trots att jag är en av dem som är mest förtalad och blev så inför vår myndighet. Jag kommer att kräva min rätt och har för avsikt att driva ärendet vidare mot Petrini och Co tills de får lämna organisationen. Vi arbetar för både de stora och små föreningarna på kansliet inte för att täcka upp för en inkompetent styrelse. Detta är inget bolag det är en ideell organisation. Det är också viktigt att poängtera att förbundsrådet med alla dess medlemmar dvs föreningarna står över styrelsen i alla beslut oavsett vad. Under helgen genomfördes den poströstning som utlystes tidigare. Den gav i princip 100% majoritet av de föreningar som skickade in sina ombud. 20 ombud har på olika sätt röstat ner förslaget från styrelsen och valt att utesluta föreningar och personer ur styrelsen. Endast någon person har lagt ner sin röst. Michael Levin valdes till ordförande med 17 röster. Vi har under veckan nåtts av hotmejl om att jag borde verka för demokrati och låta den gamla styrelsen sköta sitt jobb. Man kan konstatera att det finns mycket kvar att göra tills Lidköpings dataförening, Roger Petrini och Aron Larsson förstår vad demokrati innebär. Denna resa har varit avskräckande och i detta förstår man att demokratin måste värnas varje dag och minut. Även från de makthavare vi ska rösta om i höst.

Överklagan mot MUCFs beslut om att hålla inne medel

Överklagande av beslutVi önskar överklaga beslutet om att stoppa utbetalningen till Goodgame RF för2018 års organisationsbidrag.Beslutet har fattats på mindre än några dagar och det ger oåterkalleligakonsekvenser i form av en konkurs. Hade inte tidpunkten varit vidutbetalningstillfället hade inte MUCF kunnat utnyttja situationen på detta sätt.Det är allvarligt att en myndighet väljer ett dylikt agerande istället för att skapamöjlighet till ett regelverk som inte medger kupper, jävssituationer samt reglerarvem som företräder en organisation i ett tillstånd likt det Goodgame hamnat i. Det är däremot i någon mån unikt att ni MUCF väljer en så drastisk åtgärd på grund avvad delar av en styrelse med representanter från två föreningar i ond tro valt attlägga fram som klagomål utan minsta bevisföring eller relevans.Beslutet blir de facto en kollektiv bestraffning och den möjlighet som MUCF gerföreningarna kan i realiteten inte tas tillvara pga av de stundande konkursen ochbrist på medel som skulle varit utbetalda.Med tanken på tidigare beslut i berörda juridiska instanser borde man kunna draslutsatsen att en mindre grupps beteende inte ska få skada de större gruppen. MedMUCFs beslut blir situationen oåterkallelig eftersom Goodgame nu inte kan betalalöpande skulder och därför tvingas till konkurs.Att stoppa utbetalningen pga av att styrelsen från 2017 menar att detpågått ekonomiska oegentligheter måste granskas väl av auktoriserad revisor innanett sådant påstående bör ligga till grund för en så drastisk åtgärd. Det finns ingautbetalningar som är märkliga annat än de som är kopplade till styrelsens jäv. Ettbeslut som de valde att mörklägga.Den begränsning vår delegationsordning ger styrelsen har förbundsstyrelsen avvikitifrån. Det är förbundsordföranden och generalsekreteraren som har rätt att uttalasig å förbundets vägnar eller handha ekonomiska ansökningar.MUCF har trots att man insett allvaret i det som styrelsen från 2017 valt att göradvs förskingring och jäv, ändå gått på önskemålet om att stoppa utbetalningen.Detta leder till att MUCF spelar den kuppande styrelsen i händerna som nu kanförsätta Goodgame i konkurs och slippa ansvar.Styrelsen från 2017 har fattat ett beslut där de inte var beslutsmässiga eftersom detförelåg jäv och därför inte hade tillräckligt mandat att fatta beslut.Detsamma gäller beslutet om att ändra firmatecknare i januari 2018. Detta besluttogs inte för att Goodgame på något sätt var utanför styrelsens kontroll: det togs föratt samtliga firmatecknare inte kan utföra en handling som är ogiltig och somOrdföranden Alexander Engman reserverat sig mot och därmed inte kunde ställasig bakom. Enligt delegationsordningen är personalens chefsordning för generalsekreterare Ordföranden och inte styrelsen. Att ändra firmateckningen för styrelsen 2017 istället för att utlysa extraförbundsråd , som föreningarna begärt över en månad tidigare, vittnar om att denkuppande styrelsen framförallt allt önskade kunna utföra förskingring av de medelinga föreningar i organisationen fått möjlighet att fatta beslut om dvs påförbundsrådet 10 dagar tidigare. Om stadgarna hade följts av den kuppandestyrelsen hade en ny styrelse redan varit utsedd innan bidragsutbetalningarna frånMUCF skulle ske.De kupande styrelsens önskemål till MUCF om att stoppa utbetalningen var ännuett försök att försätta Goodgame i konkurs istället för att ta konsekvenserna av detbeslut som var förlagt med jäv, dvs bli av med deras personlig skuld på 200 000 krtill en av styrelsemedlemmarna eller alternativt dennes bolag.Om man väljer att bortse från ändringen av firmateckningen som ännu ettjävsbeslut har vi fortfarande firmatecknare som är anställda och som har till uppgiftatt hantera löpande administration vilket kan garantera fortlevnaden förorganisationen. Utöver detta även bokförings- och revisionsfirman RR Revision ILund som aktivt deltar i organisationens arbete.Jag menar att beslutet är ogenomtänkt och anknyter inte till de mål förungdomspolitiken som ligger i förarbetena till dagens förordning. Propositionen somPalme och Wallén författade 1975:14 beskriver att självständiga organisationer skakunna ta konsekvensen av sina egna beslut. Det omöjliggör nu MUCF när de intelåter föreningarna själva reda ut situationen utan väljer att interagera med högstabestraffningsåtgärd med några dagars varsel trots att medlemsföreningarna gjortdet som stått till buds.Det är svårt att se hur medlemsföreningarna skulle ha agerat bättre. Det är däremotenkelt att se hur MUCF skulle agerat i situationen. Om man inte ansåg sig kunnabetala ut medel till Goodgame borde man ha sett till vilka andra möjligheter somfanns då man redan när beslutet togs visste att detta var en väg rakt mot konkurs.Istället för att leta fel och brister borde man sett till sitt övergripande mål medverksamheten dvs att främja de aktiva organisationerna som arbetar för demokratioch som aktivt tillämpar den.Föreningarna i Goodgame har all rätt att få uttala sig i frågan och korrigera detbeteende som uppvisats i styrelsen under hösten 2017. Den möjligheten har nufråntagits dem helt.Det har i Goodgame aldrig varit kutym att man inte delger protokoll till medlemmar,inte diskuterar projekt och redogör för dem både finansiellt och innehållsmässigt vidårsmöten. Nu inträffade alla de situationerna samtidigt och inom loppet av någraveckor samtidigt som året var slut och ny utbetalning skulle ske.Vi vänder oss också emot den uttalade åsikten från MUCF om vad som är godföreningssed. God föreningssed utvecklas inte över en natt och i en situation avstyrelsekupp måste nya paragrafer och rutiner utvecklas. Att en valberedning somär vald ska ta fram ett nytt styrelseunderlag är inget märkligt.  De flesta organisationer följer också valberedningens rekommendationer. I en organisationhar man få organ som väljs i vårt fall endast valberedningen och styrelsen medordförande. Det finns helt enkelt inte något sätt att avskilja en styrelse i ond troannat än de sätt som prövats av föreningarna. Hade denna situation uppstått under sommaren eller större delen av året hadeMUCF haft ringa möjligheter att använda sig av denna drastiska sanktion. Änmindre den kuppade styrelsen. Det blir då naturligt att ställa sig frågan varav dennakollektiva bestraffning kommer sig. Jag menar att svaret ligger längre tillbaka itiden. Vid de tillfällen då förbudet ensamt valt att kritisera MUCFs tidigareställningstagande i allvarliga frågor och beslut.När en organisation ställs inför faktum av en kupp samt fördröjer utlysning av extraförbundsråd så hjälper det inte att försöka följa stadgarna. Det är som att säga tillförbrytare att de måste följa lagen men inte utöva sanktioner mot dem. Man hamnari ett laglöst land.Om MUCF inte ansåg att det gick att betala ut medel i den situation som uppståttvarför kommunicerades detta inte för att sedan fatta beslut om lämplig åtgärd. Att tatill det värsta medel först innan den utredning som MUCF tydligt indikerar ska ägarum, är klar, borde man ge föreningarna en möjlighet att ens delta i den.Uppenbarligen har en del av organisationen som varit vald av förbundetsmedlemmar, valberedningen brustit. Detta fel är tydligen betydligt värre än det somförbundets styrelse gjort sig skyldig till, enligt MUCF.Att fatta beslut om så grov åtgärd, är detsamma som att säga att om en styrelsekuppar och dessutom förtiger sanningen om den, så drabbas hela organisationenom föreningarna inte tillräckligt snabbt ser till att välja en ny styrelse. Det är heltorimligt att anta att processerna under sådana omständigheter kan gå snabbare nären styrelse väljer att bortse från sina föreningsmedlemmar. Styrelsen härrördessutom från två medlemsföreningar då ledamöter tidigare avgått.MUCF har känt till att Goodgames medel var slut efter 2017 och att detta beslutmed sannolikhet skulle leda till konkurs. Man har också haft kännedom, vidtidpunkten för beslutet, att Goodgame inte skulle kunna tillgodogöra sig dedemokratiska rättigheter det innebär att kunna överklaga tidigare fattade beslut avMUCF till förvaltningsrätten.Jag väljer att inte kommentera den kritik jag personligen erhållit då den är grundlösoch endast en ursäkt för att kunna framföra falsk vittnesbörd från styrelsen medRoger Petrini föreningen Aesir, Aron Larsson Team Property AB och föreningenAesir, Manuel Melani, Josefin Lidberg samt Joakim Wahlström från Lidköpingsdataförening. Undertecknad har enligt den delegationsordning som vi följt sedan 2004 rätt attsjälvständigt författa och sända skrivelser samt ekonomiska ansökningar tillmyndigheter och andra.Jag yrkar;att myndigheten betalar ut tillräckliga medel för att organisationen ska kunna hållaett extra förbundsråd inom en månad när det kan utlysas av revisorer. Dettainnebär en kostnad för de skulder organisationen dragit på sig så här långt samt förden framförvarande perioden tills dess att Goodgame har kunnat bilda en nystyrelse och att utredningen har blivit klar. Då vi inte vet vad detta innebär i tidförelog vi 900 000 kr avsatta för detta ändamål.att myndigheten accepterar att betala ut hela utbetalningen eller en del till enadvokatbyrå tills dess att ny styrelse har utsetts och eller att utredningen är klar.att myndigheten nu skyndsamt bestämmer sig för hur och vad utredningen skainnehålla så att den kan genomföras och avföra de oskyldigt anklagade samt skiparättvisa för de föreningar som utsatts för kuppmakare namngivna ovan. Annelie PerssonGeneralsekreterareGoodgame RF

Kommentar till kuppmakare

Det är en allvarlig situation som förbundet står inför inte av den anledningen att ekonomin är ett problem inför 2018 utan för att det agerande som styrelsen som nu leds av Roger Petrini vill utöva. Roger Petrinis styrelse har nu satt sig i personlig skuld till Aron Larsson och de vill betala trots att det inte finns något redovisat från projektet. Det finns tvärtom bevis enl samtal att Aron Larsson inte arbetat den tiden de vill betala för. De har nu genom att ändra firmatecknare gjort så att jag inte kan betala ut löpande räkningar eller löner. Jag kommer därför att kontakta vår revisor imorgon för att se om organisationen ska försättas i konkurs redan nu eftersom vi inte betalat skatter för lönerna den 12 januari. Petrini vill göra gällande att detta är en kupp från föreningar och kansli. Om ingen agerat hade vi redan gått i konkurs två ggr trots att inkommande pengar väntar. Att det brutits mot vår stadga har vi redan konstaterat därför måste man agera för organisationens fortlevnad och bästa. Det är föreningarna som bestämmer inte styrelsen och därför också rätt till korrekt information och möjlighet at diskutera var pengarna ska användas till. De 200 000 kr skulle uteslutande avvändas till Aron Larssons lön. Därutöver menade man att det behövdes vinster, resor, lokaler etc. Prislappen tar därför inte slut där. I slutet av året fick vi betala tillbaka ca 104 000 kr till MUCF den myndighet vi får bidrag ifrån. Vi fick dem att sänka kravet från 465 000 kr genom att jag och ordföranden Alexander Engman valde att göra om bokslutet efter gällande regler för att återkravet skulle sänkas. Det var detta som gjorde att vi fick en sänkning. Styrelsen ville inte göra om bokslutet överhuvudtaget - deras agerande hade lett till konkurs redan i december. Utöver detta ville de att jag skulle betala ut 50 000 kr veckan innan till sin nya förening trots att vi misstänkte att vi skulle gå i konkurs. Utskicket som gick ut från kansliet den 4 december var godkänt även av ordföranden. Vi betalar alltid ut efter först till kvarn dvs de som redovisar först får sina pengar först. Styrelsen har nu misslyckats kapitalt med de arbetsrättsliga förhandlingarna. de har avbrott dem och satt dem på noll igen och det betyder att de pengarna de tror att de ska spara på att säga upp personal kommer nu att bli dubbelt så dyrt för de misstag och brott man redan nu i utskicket konstaterar att de gjort. Man måste följa gällande kollektivavtal vilket Goodgame har. Det har också förekommit läckor i ett annat allvarligt ärende vid tre tillfällen samtliga tre tillfällen endast möjligt att det gjorts av sittande styrelsemedlemmar. Som Alexander Engman påpekat för styrelsen flera gånger så fanns det en miljon på kontot under sommaren och inte i september och det är helt logiskt då vi fick dem i juli. Både jag och ordföranden har påpekat vid flera tillfällen att projektet på 200 000 kr aldrig varit finansierat. Styrelsen under Petrini har fortfarande inte satt tid och datum trots att jag fick in den första uppmaningen om extra förbudsråd redan den 14 december. detta skulle utlysts redan två dagar senare. En av föreningar har utsatts för påtryckningar från en ledamot i Petrinis styrelse. De hade haft möte med protokoll om att de stod bakom kravet. Deras ordförande hade långvarig sjukdom och hade anmält detta och var inte insatt. Om ekonomin ser bättre ut inför nästa år än vad vi räknade med: i den budget jag och Alexander Engman satt ihop räknar vi in höjningen till 35 kr per medlem. Det är vi glada för. Om styrelsen inte lagt sig i de arbetsrättsliga förhandlingar na hade det säkert funnits utrymme för extra insatser men när man bryter mot avtalet får men betala extra månader, inte tusenlappar. Telefonkostnaderna är avtalade och de löper ut när de löper ut. Detta är inget som styrelsen kan påverka.  -- Vänligen, Annelie Persson Generalsekreterare RF Goodgame

Interimistisk styrelse

Efter höstens förbundsråd har styrelsen valt att bifalla ett projekt på 200´000 SEK som ska bekostas av förbundet och de pengar förbundet får ifrån myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Dessa projektpengar är inte budgeterade och godkända av förbundsrådet 2017. Eftersom det rör sig om en så stor summa pengar bör det funnits med och rapporterats på föregående förbundsråd. Vidare hamnar pengarna hos styrelsen själva eftersom det är en förening de startat upp tillsammans som skickat in projektansökan. Inte nog med det så ska pengarna finansiera och avlöna en projektledartjänst på 50 %, som tilldelats en av styrelseledamöterna själva.  Att förbundets medlemsföreningar inte fått vara med och besluta om detta är i sin grund olyckligt. De faktum att det i största sannolikhet ligger jäv bakom är förfärligt.   Föreningen som ska ha pengarna uppfyller dessutom inte de krav förbundet och MUCF har för en förening. Så föreningen i fråga är inte godkänd trotts detta har utbetalningar skett på uppmaning av styrelsen.   Förbundsordförande Alexander Engman reserverade sig emot beslutet att bifalla projektansökan, vilket innebär att han inte står bakom beslutet och vill undvika eventuella konsekvenser.  Att en förbundsordförande reserverar sig på det här viset tyder rätt starkt på att allt inte har gått rätt till. Engman valde i början på januari att avgå vilket inte gör situationen enklare.  Utöver reservationen är det inte säkert att mötet ens var besluts berättigat då datum för mötet ändrats tätt in på och därmed inte följer de stadgar som finns.  Men ändå har redan 30´000 SEK redan betalats ut.  Allt eftersom uppgifter kommit fram har ett misstroende ifrån medlemsföreningar växt fram vilket resulterat i att föreningar har begärt ett extrainsatt förbundsråd. Den sittande styrelsen har förhalat beslutet om att utlysa ett extra förbundsråd sedan i december.  Det finns inte riktlinjer i förbundets stadgar för att hantera en sådan har svår situation så man för handla efter en så kallad god föreningssed.  Då det har varit allvarliga problem och brister i styrelsens agerande i de arbetsrättsliga förhandlingar som pågår har Generalsekreterare har gett sitt stöd och uppmuntrar valberedning att tillsätta en tillfällig styrelse till dess att en ny kunnat väljas in av förbundsrådet. Denna tillfälliga styrelse kommer funka i princip som en interimsstyrelse och inte fatta några direkta beslut utan hålla ställningarna tillsvidare och utlysa ett extra förbundsråd. Den nya interimistiska styrelsen som är framtagen av valberedningen består av  Michael Levin – Ordförande för Games4U, Goodgames största förening till antal och även en av våra äldsta. Rickard Hollén – f.d. förbundsordförande i Goodgame. Ledamot i valberedningen. Local Gaming. Jimmy Andersson - Minionerna Anton Nilsson – Caosk   Rickard Hollén

MUCF, Återbetalning - Överklagan

Goodgame har fått ett återbetalningskrav från MUCF, i och med detta krav ”gisslanhålles” kommande utbetalning tills kravet är betalt. Problemet vi har är att det inte finns pengar som täcker kravet. Vi anser också att kravet är felaktigt och har därför lämnat in en överklagan till MUCF.  Informationen om återbetalningskravet finner ni här: Återbetalningskrav  Vår överklagan finner ni här: Överklagan Photo by Nathan Shively on Unsplash

 Du hittar fler nyheter i vårt nyhetsarkiv