• Livesändning från Almedalen

    Kommande livesändning

  • Anita Sarkeesian - Feminist frequency

    Anita Sarkeesian - Feminist frequency

  • Banbrytande arbete

    Tekn.dr. Peo Hedvall

FacebookGilla oss på facebook
FörbundsnyttSenaste information från förbundet
Fairgame på Birdie 08 april 2016 10.51 av Lady Yuna
Stundande förbundsråd 19 februari 2016 11.29 av
Uppdaterade dokument i arkivet! 01 oktober 2015 15.08 av Lady Yuna
Handlingar & Ombud 13 februari 2015 14.38 av Ricky
Förbundsråd 2015 22 december 2014 23.43 av Ricky
Senaste nyheternaVill du tipsa om nyheter? Kontakta oss!

MUCF, Återbetalning - Överklagan

Goodgame har fått ett återbetalningskrav från MUCF, i och med detta krav ”gisslanhålles” kommande utbetalning tills kravet är betalt. Problemet vi har är att det inte finns pengar som täcker kravet. Vi anser också att kravet är felaktigt och har därför lämnat in en överklagan till MUCF.  Informationen om återbetalningskravet finner ni här: Återbetalningskrav  Vår överklagan finner ni här: Överklagan Photo by Nathan Shively on Unsplash

Rapporten

Nedan finner ni rapporten i sin helhet, klicka bara på länken så kommer den i PDF format :) Klicka här för rapporten

Goodgame dyker upp i Almedalen - Programtider

Enligt nedan tider dyker vi upp under Almedalsveckan. Hur skapar vi en jämställd e-sportsarena? Dag: Måndagen 3/7 12.15-13.30 Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3Goodgame presenterar rapporten”Att skapa en jämställd E-sportsarena” Här behandlas manliga spelares attityder motkvinnor inom spelvärlden. Fokus läggs på de trakasserier som kvinnliga spelare möts av.Vi lägger också fram en åtgärdsplan på hur vi tror att man kan bemöta problematiken. Goodgame lägger fram en åtgärdsplan from bl.a. innehåller en idé om att skapa ett slagsARN för trakasserier och hot där ett gemensamt branschorgan kan arbeta effektivt. Man vill också satsa på fler bra arenor för unga som ex Minecraft.Fair Game är ett jämställdhetssamarbete mellan ABF, SESF, NärCon, Goodgame och Unga Örnar.   Hur ser e-sportare på företagande och politiska sympatier? Dag: 3/7 2017 13:15 - 14:30 Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal B24 Under arbetet med en jämställd e-sportsarena har frågor uppstått kring denna relativt nya gruppi samhället. Hur kan vi förstå dem, är de en homogen grupp och vilka åsikter delar de i olika frågor?Vi presenterar två nya undersökningar om företagande och olika sympatier bland e-sportare.    Hur kan vi stärka svensk E-sport? Dag: 5/7 2017 14:30 - 14:50 Seminarium, Cramérgatan, H303 Beskrivning av samhällsfrågan:E-sport är den snabbaste växande sporten i Sverige men varför utvecklas den i en annan riktningän övrig idrott? Varför finns e-sport huvudsakligen endast på en nivå? Hur kan vi utveckla svenske-sport på det ideella planet och hur kan vi hitta strukturer mellan det professionella och ideella? Medverkande:    *  Aron Larsson, Manager, Team Property   *   Annelie Persson, Generalsekreterare, Goodgame RF Kontaktperson 1: Annelie Persson, Goodgame RF, 073-644 08 82 Kontaktperson 2: Jennifer Söderström, ABF, 0706175738

Program Almedalen

Programexempel Under Almedalsveckan finns det massor av aktiviteter på programmet.Några av dessa tipsar vi om nedan. Även Dataspelsbranschen har gått utmed lite olika aktivitetsförslag, dessa länkar vi till sist i texten. Måndag 3/7 07:30-09:00 Medier medborgare och demokratiArrangör: Good morning AlmedalenVar: Joda Bar och kök, Skeppsbron 24Populistiska vindar blåser över hela världen. Medier angrips, existerandepolitiska strukturer föraktas och anklagas för att var elitiska och den friaåsiktsbildningen ska bekämpas. Alla arenor som främjar möte och samtalbehövs mer än någonsin. Möt några av alla aktörer som möts i Almedalen.Med: bland andra Johanna Nylander från Dataspelsbranschen Tisdag 4/7 09:00-10:30 Vägen till läsningArrangör: Svensk biblioteksföreningVar: D24, Betty Petterssons Hus, UUCG, Kaserngatan 1Hur förstår vi ordet läsning och läsförståelse. Vad kan vi själva omläsning och hur ser läsandet ut om några år? Finns det en lösning för attöka läsandet eller finns det många vägar?Med: bland andra Johanna Nylander från Dataspelsbranschen Onsdag 5/7 08:00-08:55 E-sporten växer – hur påverkar det barnen och hänger föräldrarna med?Arrangör: ComHem ABVar: Wallers terrass, Wallersplats 2Enligt en studie spelar nästan sju av tio barn i åldrarna 6-17 år datorspelregelbundet. Hur mår barnen av detta och hur ska man som förälderförhålla sig till barnens spelande?Med bland andra Tomas Lyckedal från Dreamhack Torsdag 6/7 11:00-12:00 Är e-sport vägen att få unga engagerade i demokratin?Arrangör: SverokVar: Tunnbindaregatan 3Rasism och sexism är inget nytt fenomen, däremot med tillgång till nätetkan alla uttrycka sina åsikter. Det har aldrig varit så enkelt att kommenteraen händelse i olika spel och flöden. Många utsätts för kränkningar online,unga är särskilt utsatta. Men hur arbetar vi för att förebygga näthat?Med bland andra Alexander Hallberg på Sverok Fredag 7/7 15:00-15:45 Kreativiteten – den nya svenska basindustrinArrangör: Almedalen WeekendVar: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2Svensk musik skördar sedan många år tillbaka stora framgångar internationellt,den svenska spelbranschen är en mångmiljardindustri och det svenska modeundretär ett välkänt fenomen. Vi har sett svenskar bli världskända inom tech, spel, mode, mat,musik och film. Detta bygger Sverige såväl ekonomiskt som varumärkesmässigt.Hur lyckades vi så bra och hur kan vi skapa förutsättningar för att framgångarna ska bli fler? Länk till Dataspelbranschens programförslag

Goodgame i Almedalen

Då Almedalsveckan står för dörren så vill vi informera omatt vi kommer även i år att närvara där.Ni hittar oss enligt nedan information :)Hur skapar vi en jämställd e-sportsarena?Dag:Måndagen 3/7 12.15-13.30Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3Goodgame presenterar rapporten ”Att skapa en jämställdE-sportsarena” Här behandlas manliga spelares attityder mot kvinnor inomspelvärlden. Fokus läggs på de trakasserier som kvinnliga spelare möts av. Vilägger också fram en åtgärdsplan på hur vi tror att man kan bemöta problematiken.Goodgame lägger fram en åtgärdsplan from bl a innehåller enidé om att skapa ett slags ARN för trakasserier och hot där ett gemensamtbranschorgan kan arbeta effektivt.Man vill också satsa på fler bra arenor för unga som ex Minecraft.Fair Game är ett jämställdhetssamarbete mellan ABF, SESF,NärCon, Goodgame och Unga Örnar.Hur ser e-sportare på företagande och politiska sympatier?Dag:3/7 2017 13:15 - 14:30Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3Sal B24Under arbetet med en jämställd e-sportsarena har frågoruppstått kring denna relativt nya grupp i samhället. Hur kan vi förstå dem, ärde en homogen grupp och vilka åsikter delar de i olika frågor? Vi presenterartvå nya undersökningar om företagande och olika sympatier bland e-sportare.Hur kan vi stärka svensk E-sport?Dag:5/7 2017 14:30 - 14:50SeminariumCramérgatan, H303Beskrivning av samhällsfråganE-sport är den snabbaste växande sporten i Sverige menVarför utvecklas den i en annan riktning än övrig idrott? Varför finns e-sporthuvudsakligen endast på en nivå? Hur kan vi utveckla svensk e-sport på detideella planet och hur kan vi hitta strukturer mellan det professionella och ideella?Medverkande:* Aron Larsson, Manager, Team Property* Annelie Persson, Generalsekreterare, Goodgame RFKontaktperson 1: Annelie Persson, Goodgame RF, 073-644 08 82Kontaktperson 2: Jennifer Söderström, ABF, 0706 17 57 38

Viktig information från Goodgame

Viktig information från GoodgameFörbundet och era medlemmarDet är, för oss, viktigt att ni samtalar med era medlemmar och informerar omatt vi som förbund kan komma att kontakta enskilda medlemmar i olika syften.Syftet kan vara av undersökningssyfte, granskningssyfte eller informationssyfte.Vi kommer dock aldrig någonsin kontakta någon i skräpsyfte eller sådant.Vi lämnar heller aldrig någonsin ut kontaktuppgifter till 3-e part.Under vissa perioder på året kan våra revisorer välja ut ettantal föreningar i valideringssyfte, d.v.s. i syfte att medlemmar skallbekräfta sitt medlemskap. Detta är ett granskningssyfte och det är direktkopplat till att vi får pengar från MUCF, som har vissa regler vi måste rätta oss efter.Denna granskning brukar vi sköta med sms-bekräftelse alternativt via mail.Det är därför väldigt viktigt att alla svarar på dessa och därmed även kontrolleraratt vi inte hamnat i någon skräpkorg. Ert medlemskap i Riksförbundet Goodgameinnebär att era medlemmar per automatik är våra medlemmar och behöver då och då bekräftas.Vi vill med denna information be er att kontakta era medlemmar ochinformera dem om detta så att granskningsperioden flyter på så friktionsfrittsom möjligt.Kontakten med GoodgameDet är även av vikt att ni varje år kontrollerar era kontaktuppgifter, adresser, mailoch telefonnummer så att dessa är aktuella hela tiden. Ni väljer regelbundeten person som skall utgöra er kontakt med oss, även denna måste varauppdaterad så att ni får era dokument som ni skall och att ni får kallelse tillförbundsråd etc. Detta har inte alltid fungerat och vi har mailat ut till någonsom inte längre är kvar vilket skapar oerhört mer-jobb för oss på kansliet,onödig tid går till spillo.Era redovisningarDet är redovisningstider nu och vi saknar ännu en del redovisningar.Snälla, fyll i mallarna, skriv under årsmötesprotokollen, scanna in ochladda upp det i portalen eller maila in det till oss. Se till att årets styrelsefinns inskriven i portalen också så vi lättare kan nå aktuella personer.Med detta vill vi önska er en skön sommar…Kansliet och Styrelsen

Rapporten presenteras på Birdie

Goodgame presenterar rapportRiksförbundet Goodgame har tillsammans med Webhallen genomfört en undersökning där ca 4000 spelare svarat på frågor om kränkningar i datorspelsvärlden. Nu på fredag förmiddag presenterar Goodgame rapporten på Birdie stora scen.I undersökningen framgår att grova sexistiska uttryck är vardag för kvinnor. Över 2000 öppna svar beskriver situationen mer eller mindre utförligt. Beteendet har normaliserats både bland kvinnor och män och anonymiteten är en grund för trakasserierna. Och detta är något som aldrig får accepteras. Vi får inte böja oss för dataspelsvärlden bristande struktur. Både kvinnor och män har lika stor rätt att vara del av e-sporten och för att detta ska fungera måste någon starta en ny grund.Goodgame kommer att presenterar delar av rapporten och förslag på åtgärder. De vill involvera spelare, ideella organisationer och dataspelsbranschen för att tillsammans skapa goda förutsättningar för e-sportens bästa. I åtgärdsprogrammet finns förslag på vad politiker, aktörer i branschen och spelare själva skulle kunna bidra med.

Älmhult - Så blev det!

Redan under fredagen började det anlända ombud och vi fick minglat lite kring MineCraft. Lördagen inleddes med frukost för att sedan övergå till incheckning av alla anlända ombud. Klockan 10 drog så årets förbundsråd igång. En efter en gicks punkterna igenom med avbrott för fika, lunch och lite mer fika. Styrelse valdes och efter mötet konstituerade de sig.När mötet var över och allt avklarat drog vi oss mot en Thai-restaurang för en mycket trevlig och god middag som dessutom innehöll massor av skratt. Kvällen fortsatte sedan med mingel och fler skratt på hotellet.Det blir ett nytt möte i höst där vi kommer att gå igenom den ekonomiska delen, som inte var klar till vårens möte. Där blir det även aktuellt att på nytt välja styrelse då denna nya sitter tills höstens möte drar igång. Förslag på styrelsemedlemmar sänds till vår valberedning på mail: valberedningen@goodgame.se vi ser fram emot att få förslag från er.Sedvanlig kallelse mm kommer som brukligt till alla föreningars kontaktpersoner. Se till att ni håller den informationen uppdaterad, d. v. s. byter ni kontaktperson, maila oss informationen så vi uppdaterar våra listor. Det är så viktigt att den informationen alltid är aktuell.Vi på kansliet och i styrelsen vill tacka er för en mycket trevlig helg och ser fram emot att höra av er under våren/sommaren. Glöm inte att skicka in era redovisningar om ni inte redan gjort det.

 Du hittar fler nyheter i vårt nyhetsarkiv