• Livesändning från Almedalen

    Kommande livesändning

  • Anita Sarkeesian - Feminist frequency

    Anita Sarkeesian - Feminist frequency

  • Banbrytande arbete

    Tekn.dr. Peo Hedvall

FacebookGilla oss på facebook
FörbundsnyttSenaste information från förbundet
Fairgame på Birdie 08 april 2016 10.51 av Lady Yuna
Stundande förbundsråd 19 februari 2016 11.29 av
Uppdaterade dokument i arkivet! 01 oktober 2015 15.08 av Lady Yuna
Handlingar & Ombud 13 februari 2015 14.38 av Ricky
Förbundsråd 2015 22 december 2014 23.43 av Ricky
Senaste nyheternaVill du tipsa om nyheter? Kontakta oss!

Med anledning av Roger Petrinis utskick idag under eftermiddagen

Det är en allvarlig situation som förbundet står inför inte av den anledningen att ekonomin är ett problem inför nästa år utan för att det agerande som styrelsen som nu leds av Roger Petrini vill utöva. Roger Petrinis styrelse har nu satt sig i personlig skuld till Aron Larsson och de vill betala trots att det inte finns något redovisat från projektet. Det finns tvärtom bevis enl samtal att Aron Larsson inte arbetat den tiden de vill betala för. De har nu genom att ändra firmatecknare gjort så att jag inte kan betala ut löpande räkningar eller löner. Jag kommer därför att kontakta vår revisor imorgon för att se om organisationen ska försättas i konkurs redan nu eftersom vi inte betalat skatter för lönerna den 12 januari.Petrini vill göra gällande att detta är en kupp från föreningar och kansli. Om ingen agerat hade vi redan gått i konkurs två ggr trots att inkommande pengar väntar. Att det brutits mot vår stadga har vi redan konstaterat därför måste man agera för organisationens fortlevnad och bästa. Det är föreningarna som bestämmer inte styrelsen och därför också rätt till korrekt information och möjlighet at diskutera var pengarna ska användas till. De 200 000 kr skulle uteslutande avvändas till Aron Larssons lön. Därutöver menade man att det behövdes vinster, resor, lokaler etc. Prislappen tar därför inte slut där. I slutet av året fick vi betala tillbaka ca 104 000 kr till MUCF den myndighet vi får bidrag ifrån. Vi fick dem att sänka kravet från 465 000 kr genom att jag och ordföranden Alexander Engman valde att göra om bokslutet efter gällande regler för att återkravet skulle sänkas.Det var detta som gjorde att vi fick en sänkning. Styrelsen ville inte göra om bokslutet överhuvudtaget - deras agerande hade lett till konkurs redan i december. Utöver detta ville de att jag skulle betala ut 50 000 kr veckan innan till sin nya förening trots att vi misstänkte att vi skulle gå i konkurs. Utskicket som gick ut från kansliet den 4 december var godkänt även av ordföranden. Vi betalar alltid ut efter först till kvarn dvs de som redovisar först får sina pengar först. Styrelsen har nu misslyckats kapitalt med de arbetsrättsliga förhandlingarna. de har avbrott dem och satt dem på noll igen och det betyder att de pengarna de tror att de ska spara på att säga upp personal kommer nu att bli dubbelt så dyrt för de misstag och brott man redan nu i utskicket konstaterar att de gjort. Man måste följa gällande kollektivavtal vilket Goodgame har. Det har också förekommit läckor i ett annat allvarligt ärende vid tre tillfällen samtliga tre tillfällen endast möjligt att det gjorts av sittande styrelsemedlemmar. Som Alexander Engman påpekat för styrelsen flera gånger så fanns det en miljon på kontot under sommaren och inte i september och det är helt logiskt då vi fick dem i juli. Både jag och ordföranden har påpekat vid flera tillfällen att projektet på 200 000 kr aldrig varit finansierat. Styrelsen under Petrini har fortfarande inte satt tid och datum trots att jag fick in den första uppmaningen om extra förbudsråd redan den 14 december. detta skulle utlysts redan två dagar senare. En av föreningar har utsatts för påtryckningar från en ledamot i Petrinis styrelse. De hade haft möte med protokoll om att de stod bakom kravet. Deras ordförande hade långvarig sjukdom och hade anmält detta och var inte insatt. Om ekonomin ser bättre ut inför nästa år än vad vi räknade med: i den budget jag och Alexander Engman satt ihop räknar vi in höjningen till 35 kr per medlem. Det är vi glada för. Om styrelsen inte lagt sig i de arbetsrättsliga förhandlingar na hade det säkert funnits utrymme för extra insatser men när man bryter mot avtalet får men betala extra månader, inte tusenlappar. Telefonkostnaderna är avtalade och de löper ut när de löper ut. Detta är inget som styrelsen kan påverka. --Vänligen, Annelie Persson Generalsekreterare RF Goodgame

Interimistisk styrelse

Efter höstens förbundsråd har styrelsen valt att bifalla ett projekt på 200´000 SEK som ska bekostas av förbundet och de pengar förbundet får ifrån myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Dessa projektpengar är inte budgeterade och godkända av förbundsrådet 2017. Eftersom det rör sig om en så stor summa pengar bör det funnits med och rapporterats på föregående förbundsråd. Vidare hamnar pengarna hos styrelsen själva eftersom det är en förening de startat upp tillsammans som skickat in projektansökan. Inte nog med det så ska pengarna finansiera och avlöna en projektledartjänst på 50 %, som tilldelats en av styrelseledamöterna själva.  Att förbundets medlemsföreningar inte fått vara med och besluta om detta är i sin grund olyckligt. De faktum att det i största sannolikhet ligger jäv bakom är förfärligt.   Föreningen som ska ha pengarna uppfyller dessutom inte de krav förbundet och MUCF har för en förening. Så föreningen i fråga är inte godkänd trotts detta har utbetalningar skett på uppmaning av styrelsen.   Förbundsordförande Alexander Engman reserverade sig emot beslutet att bifalla projektansökan, vilket innebär att han inte står bakom beslutet och vill undvika eventuella konsekvenser.  Att en förbundsordförande reserverar sig på det här viset tyder rätt starkt på att allt inte har gått rätt till. Engman valde i början på januari att avgå vilket inte gör situationen enklare.  Utöver reservationen är det inte säkert att mötet ens var besluts berättigat då datum för mötet ändrats tätt in på och därmed inte följer de stadgar som finns.  Men ändå har redan 30´000 SEK redan betalats ut.  Allt eftersom uppgifter kommit fram har ett misstroende ifrån medlemsföreningar växt fram vilket resulterat i att föreningar har begärt ett extrainsatt förbundsråd. Den sittande styrelsen har förhalat beslutet om att utlysa ett extra förbundsråd sedan i december.  Det finns inte riktlinjer i förbundets stadgar för att hantera en sådan har svår situation så man för handla efter en så kallad god föreningssed.  Då det har varit allvarliga problem och brister i styrelsens agerande i de arbetsrättsliga förhandlingar som pågår har Generalsekreterare har gett sitt stöd och uppmuntrar valberedning att tillsätta en tillfällig styrelse till dess att en ny kunnat väljas in av förbundsrådet. Denna tillfälliga styrelse kommer funka i princip som en interimsstyrelse och inte fatta några direkta beslut utan hålla ställningarna tillsvidare och utlysa ett extra förbundsråd. Den nya interimistiska styrelsen som är framtagen av valberedningen består av  Michael Levin – Ordförande för Games4U, Goodgames största förening till antal och även en av våra äldsta. Rickard Hollén – f.d. förbundsordförande i Goodgame. Ledamot i valberedningen. Local Gaming. Jimmy Andersson - Minionerna Anton Nilsson – Caosk   Rickard Hollén

MUCF, Återbetalning - Överklagan

Goodgame har fått ett återbetalningskrav från MUCF, i och med detta krav ”gisslanhålles” kommande utbetalning tills kravet är betalt. Problemet vi har är att det inte finns pengar som täcker kravet. Vi anser också att kravet är felaktigt och har därför lämnat in en överklagan till MUCF.  Informationen om återbetalningskravet finner ni här: Återbetalningskrav  Vår överklagan finner ni här: Överklagan Photo by Nathan Shively on Unsplash

Rapporten

Nedan finner ni rapporten i sin helhet, klicka bara på länken så kommer den i PDF format :) Klicka här för rapporten

Goodgame dyker upp i Almedalen - Programtider

Enligt nedan tider dyker vi upp under Almedalsveckan. Hur skapar vi en jämställd e-sportsarena? Dag: Måndagen 3/7 12.15-13.30 Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3Goodgame presenterar rapporten”Att skapa en jämställd E-sportsarena” Här behandlas manliga spelares attityder motkvinnor inom spelvärlden. Fokus läggs på de trakasserier som kvinnliga spelare möts av.Vi lägger också fram en åtgärdsplan på hur vi tror att man kan bemöta problematiken. Goodgame lägger fram en åtgärdsplan from bl.a. innehåller en idé om att skapa ett slagsARN för trakasserier och hot där ett gemensamt branschorgan kan arbeta effektivt. Man vill också satsa på fler bra arenor för unga som ex Minecraft.Fair Game är ett jämställdhetssamarbete mellan ABF, SESF, NärCon, Goodgame och Unga Örnar.   Hur ser e-sportare på företagande och politiska sympatier? Dag: 3/7 2017 13:15 - 14:30 Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal B24 Under arbetet med en jämställd e-sportsarena har frågor uppstått kring denna relativt nya gruppi samhället. Hur kan vi förstå dem, är de en homogen grupp och vilka åsikter delar de i olika frågor?Vi presenterar två nya undersökningar om företagande och olika sympatier bland e-sportare.    Hur kan vi stärka svensk E-sport? Dag: 5/7 2017 14:30 - 14:50 Seminarium, Cramérgatan, H303 Beskrivning av samhällsfrågan:E-sport är den snabbaste växande sporten i Sverige men varför utvecklas den i en annan riktningän övrig idrott? Varför finns e-sport huvudsakligen endast på en nivå? Hur kan vi utveckla svenske-sport på det ideella planet och hur kan vi hitta strukturer mellan det professionella och ideella? Medverkande:    *  Aron Larsson, Manager, Team Property   *   Annelie Persson, Generalsekreterare, Goodgame RF Kontaktperson 1: Annelie Persson, Goodgame RF, 073-644 08 82 Kontaktperson 2: Jennifer Söderström, ABF, 0706175738

Program Almedalen

Programexempel Under Almedalsveckan finns det massor av aktiviteter på programmet.Några av dessa tipsar vi om nedan. Även Dataspelsbranschen har gått utmed lite olika aktivitetsförslag, dessa länkar vi till sist i texten. Måndag 3/7 07:30-09:00 Medier medborgare och demokratiArrangör: Good morning AlmedalenVar: Joda Bar och kök, Skeppsbron 24Populistiska vindar blåser över hela världen. Medier angrips, existerandepolitiska strukturer föraktas och anklagas för att var elitiska och den friaåsiktsbildningen ska bekämpas. Alla arenor som främjar möte och samtalbehövs mer än någonsin. Möt några av alla aktörer som möts i Almedalen.Med: bland andra Johanna Nylander från Dataspelsbranschen Tisdag 4/7 09:00-10:30 Vägen till läsningArrangör: Svensk biblioteksföreningVar: D24, Betty Petterssons Hus, UUCG, Kaserngatan 1Hur förstår vi ordet läsning och läsförståelse. Vad kan vi själva omläsning och hur ser läsandet ut om några år? Finns det en lösning för attöka läsandet eller finns det många vägar?Med: bland andra Johanna Nylander från Dataspelsbranschen Onsdag 5/7 08:00-08:55 E-sporten växer – hur påverkar det barnen och hänger föräldrarna med?Arrangör: ComHem ABVar: Wallers terrass, Wallersplats 2Enligt en studie spelar nästan sju av tio barn i åldrarna 6-17 år datorspelregelbundet. Hur mår barnen av detta och hur ska man som förälderförhålla sig till barnens spelande?Med bland andra Tomas Lyckedal från Dreamhack Torsdag 6/7 11:00-12:00 Är e-sport vägen att få unga engagerade i demokratin?Arrangör: SverokVar: Tunnbindaregatan 3Rasism och sexism är inget nytt fenomen, däremot med tillgång till nätetkan alla uttrycka sina åsikter. Det har aldrig varit så enkelt att kommenteraen händelse i olika spel och flöden. Många utsätts för kränkningar online,unga är särskilt utsatta. Men hur arbetar vi för att förebygga näthat?Med bland andra Alexander Hallberg på Sverok Fredag 7/7 15:00-15:45 Kreativiteten – den nya svenska basindustrinArrangör: Almedalen WeekendVar: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2Svensk musik skördar sedan många år tillbaka stora framgångar internationellt,den svenska spelbranschen är en mångmiljardindustri och det svenska modeundretär ett välkänt fenomen. Vi har sett svenskar bli världskända inom tech, spel, mode, mat,musik och film. Detta bygger Sverige såväl ekonomiskt som varumärkesmässigt.Hur lyckades vi så bra och hur kan vi skapa förutsättningar för att framgångarna ska bli fler? Länk till Dataspelbranschens programförslag

Goodgame i Almedalen

Då Almedalsveckan står för dörren så vill vi informera omatt vi kommer även i år att närvara där.Ni hittar oss enligt nedan information :)Hur skapar vi en jämställd e-sportsarena?Dag:Måndagen 3/7 12.15-13.30Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3Goodgame presenterar rapporten ”Att skapa en jämställdE-sportsarena” Här behandlas manliga spelares attityder mot kvinnor inomspelvärlden. Fokus läggs på de trakasserier som kvinnliga spelare möts av. Vilägger också fram en åtgärdsplan på hur vi tror att man kan bemöta problematiken.Goodgame lägger fram en åtgärdsplan from bl a innehåller enidé om att skapa ett slags ARN för trakasserier och hot där ett gemensamtbranschorgan kan arbeta effektivt.Man vill också satsa på fler bra arenor för unga som ex Minecraft.Fair Game är ett jämställdhetssamarbete mellan ABF, SESF,NärCon, Goodgame och Unga Örnar.Hur ser e-sportare på företagande och politiska sympatier?Dag:3/7 2017 13:15 - 14:30Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3Sal B24Under arbetet med en jämställd e-sportsarena har frågoruppstått kring denna relativt nya grupp i samhället. Hur kan vi förstå dem, ärde en homogen grupp och vilka åsikter delar de i olika frågor? Vi presenterartvå nya undersökningar om företagande och olika sympatier bland e-sportare.Hur kan vi stärka svensk E-sport?Dag:5/7 2017 14:30 - 14:50SeminariumCramérgatan, H303Beskrivning av samhällsfråganE-sport är den snabbaste växande sporten i Sverige menVarför utvecklas den i en annan riktning än övrig idrott? Varför finns e-sporthuvudsakligen endast på en nivå? Hur kan vi utveckla svensk e-sport på detideella planet och hur kan vi hitta strukturer mellan det professionella och ideella?Medverkande:* Aron Larsson, Manager, Team Property* Annelie Persson, Generalsekreterare, Goodgame RFKontaktperson 1: Annelie Persson, Goodgame RF, 073-644 08 82Kontaktperson 2: Jennifer Söderström, ABF, 0706 17 57 38

Viktig information från Goodgame

Viktig information från GoodgameFörbundet och era medlemmarDet är, för oss, viktigt att ni samtalar med era medlemmar och informerar omatt vi som förbund kan komma att kontakta enskilda medlemmar i olika syften.Syftet kan vara av undersökningssyfte, granskningssyfte eller informationssyfte.Vi kommer dock aldrig någonsin kontakta någon i skräpsyfte eller sådant.Vi lämnar heller aldrig någonsin ut kontaktuppgifter till 3-e part.Under vissa perioder på året kan våra revisorer välja ut ettantal föreningar i valideringssyfte, d.v.s. i syfte att medlemmar skallbekräfta sitt medlemskap. Detta är ett granskningssyfte och det är direktkopplat till att vi får pengar från MUCF, som har vissa regler vi måste rätta oss efter.Denna granskning brukar vi sköta med sms-bekräftelse alternativt via mail.Det är därför väldigt viktigt att alla svarar på dessa och därmed även kontrolleraratt vi inte hamnat i någon skräpkorg. Ert medlemskap i Riksförbundet Goodgameinnebär att era medlemmar per automatik är våra medlemmar och behöver då och då bekräftas.Vi vill med denna information be er att kontakta era medlemmar ochinformera dem om detta så att granskningsperioden flyter på så friktionsfrittsom möjligt.Kontakten med GoodgameDet är även av vikt att ni varje år kontrollerar era kontaktuppgifter, adresser, mailoch telefonnummer så att dessa är aktuella hela tiden. Ni väljer regelbundeten person som skall utgöra er kontakt med oss, även denna måste varauppdaterad så att ni får era dokument som ni skall och att ni får kallelse tillförbundsråd etc. Detta har inte alltid fungerat och vi har mailat ut till någonsom inte längre är kvar vilket skapar oerhört mer-jobb för oss på kansliet,onödig tid går till spillo.Era redovisningarDet är redovisningstider nu och vi saknar ännu en del redovisningar.Snälla, fyll i mallarna, skriv under årsmötesprotokollen, scanna in ochladda upp det i portalen eller maila in det till oss. Se till att årets styrelsefinns inskriven i portalen också så vi lättare kan nå aktuella personer.Med detta vill vi önska er en skön sommar…Kansliet och Styrelsen

 Du hittar fler nyheter i vårt nyhetsarkiv